Herderlijke zorg

Herderlijk team
Onderlinge zorg en pastoraat is iets wat ons allemaal aangaat. De Here Jezus is daarin ons grote voorbeeld, Hij zag om naar de mensen en was met hun begaan. Het herderlijk team werkt samen met het oudstenteam en coördineert de zorg voor elkaar in de gemeente.

Huiskringen
Bijna iedereen in de gemeente is betrokken bij een huiskring. Daar is de plaats waar zorg & aandacht is voor elkaar. De huiskring functioneert dus als een soort minigemeente. Hier kun je elkaar beter leren kennen, met elkaar praten en bidden. De huiskring is niet alleen een bijbelstudiekring, maar ook een plaats van ontmoeting en gesprek rondom de bijbel en met elkaar. Als er moeite en zorg is in de groep moet daar ook ruimte zijn om te delen en te bidden en elkaar te helpen. Een huiskringleider voelt dit aan en kan hierin een actieve stimulerende rol hebben. De huiskring is dus de eerste lijn in de onderlinge zorg en pastoraat.

70 plus groep
Er is ook een groep ouderen in onze gemeente. Voor hen is het soms lastig om een huiskring te bezoeken. Speciaal voor hen is er een aparte huiskring, die een aantal keren op een ochtend bij elkaar komt. Verder is er voor deze groep gemeenteleden een aantal keer per jaar een speciale middag met een onderwerp, spel en veel gezelligheid.

Bevrijdingspastoraat
Het is mogelijk dat er in je leven iets gebeurd is of dat je keuzes gemaakt hebt die je blijvend hinderen. Je merkt dat je niet in vrijheid kunt leven als kind van God. In het kader van bevrijdingspastoraat is er in onze gemeente een team beschikbaar, dat met je in gesprek kan gaan om duidelijk te krijgen wat die verhindering is. Zij willen je helpen keuzes te maken en samen te bidden voor bevrijding en herstel.