Huiskringen

In de huiskring klopt het hart van de gemeente!

Een huiskring is een groep van gemeenteleden die voor elkaar zorgt en op elkaar betrokken is. Het accent ligt niet alleen op het onderwijs, maar ook op de onderlinge zorg. Lief en leed wordt gedeeld, er is geestelijke toerusting en gebed en iedereen draagt zorg voor elkaar. Het doel van de huiskring is onderlinge relatie, geestelijke intimiteit en geloofsgroei.

De huiskring is niet weg te denken uit de gemeente. Je kunt pas krachtige onderlinge relatie beleven, als deze in de kleine groep uitgewerkt wordt. De zondagse samenkomst is bij uitstek een plaats voor gelovigen om samen God te aanbidden en onderwijs te ontvangen. Maar de onderlinge relatie komt daar minder tot zijn recht. In een kleine groep kun je veel beter elkaar bemoedigen, troosten en versterken. Vanuit de vriendschap die ontstaat is er zorg voor elkaar.

In het Nieuwe Testament speelde het leven van de gemeente zich voor een groot deel af in de huizen van de gemeenteleden (zie ook Handelingen 2: 41-46, Handelingen 18:7, 20:8, 20:20, Romeinen 16:5, 1 Korintiërs 16:19, Kolossenzen 4:15).

Samenkomsten aan huis worden weergegeven met het woord ‘ecclesia’, wat ‘gemeente’ betekent. Als leden van een gemeente samenkomen in één huis, zijn ze een deel van de universele Gemeente van Jezus Christus. In de huiskamer klopt het hart van de gemeente! Daarom hechten we er grote waarde aan dat iedereen zoveel mogelijk deel uit maakt van een huiskring.