Crèche

Jong geleerd, oud gedaan!

Christelijke gemeente Het Keerpunt wil een gemeente zijn voor alle generaties. Vanuit relatie willen we met elkaar optrekken. Gods liefde staat daarin centraal. De kinderen maken een wezenlijk onderdeel uit van de gemeente en nemen daarin een belangrijke plaats.

Het is ons verlangen dat kinderen de liefde van God kennen en Zijn plan met hun leven en dat van de wereld. Voor de kinderen tussen 0 en 6 jaar is er
Hiskids op de benedenverdieping in Het Keerpunt. Fiskkids is de naam voor het kinderwerk voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. Fisk jongerenwerk sluit hierop aan.

Hierdoor hebben we de leeftijden van 0 t/m 6 jaar bij elkaar gezet en gesplitst in 2 groepen: 0 t/m 3 jaar en 4 t/m 6 jaar. Deze twee groepen krijgen allebei dezelfde
ochtend structuur, waardoor er eenheid ontstaat. Door een structuur aan te brengen

in de ochtend, geeft dit rust bij de kinderen en duidelijkheid bij de ouders. De groep 0 t/m 3 jaar zit in het achterste lokaal, de groep 4 t/m 6 jaar zit in de hal die
dan afgesloten wordt. Deze nieuwe groep heeft een nieuwe naam gekregen: HIS KIDS!

chreche

Hoe ziet een zondagmorgen eruit bij beide groepen?

0 t/m 3 jaar

Deze groep kinderen mogen direct vanaf het begin gebracht worden door de ouders. Een ander moment van brengen is na het kindermoment in de zaal. De voorkeur heeft om de kinderen via de bibliotheek te brengen naar hun lokaal. Hierna wordt met alle kinderen een Bijbelverhaal voorgelezen en gaan ze samen bidden en / of een liedje zingen. We vinden het mooi en belangrijk dat alle kinderen aan dit moment deelnemen, zodat we als groep een verhaal uit de bijbel kunnen lezen. Daarna kunnen ze weer verder gaan met spelen. Na een kleine 40 minuten gaan ze samen drinken met eventueel wat eten, wat de kinderen zelf vaak meebrengen. Hierna is er nog tijd om te spelen. Als de dienst is afgelopen blijven de kinderen in hun lokaal met de leiding, totdat ze opgehaald worden door hun ouder(s).

4 t/m 6 jaar
De kinderen beginnen eerst de dienst gezamenlijk met de andere gemeenteleden. Na het kindermoment gaat deze groep naar hun lokaal toe. Daar wordt een Bijbelverhaal voorgelezen en gaan ze samen bidden en / of een liedje zingen. Daarna mogen ze gaan spelen. Na een kleine 40 minuten gaan ze samen drinken met eventueel wat eten, wat de kinderen zelf vaak meebrengen. Hierna is er nog tijd om te spelen. Als de dienst is afgelopen blijven de kinderen in hun lokaal met de leiding, totdat ze opgehaald worden door hun ouder(s).

Team en bezetting
Er staat een prachtig veelzijdig team klaar om de kinderen van 0 t/m 6 jaar op te vangen elke zondagochtend. Er zal op elke groep twee volwassenen of een
volwassene en tiener staan.

chreche 2

Aanspreekpunt
Emmanuelle Heres is de coördinator van alle kinderen van 0 t/m 6 jaar, het team en de organisatie er omheen. Mochten er vragen, opmerkingen, zorgen of suggesties zijn, dan is zij het aanspreekpunt hiervoor.
Ze is te bereiken via telefoon of mail: 06-25091686 / emmanuelleheres@gmail.com.

Wil jij ook meebouwen aan dit belangrijke werk?

Meld je dan aan bij Emmanuelle Heres.