Gebedsavonden

Gebed is de motor voor de gemeente.

Daarbij gaat het er niet zozeer om ons waslijstje met wensen bij God te presenteren, maar om het ontwikkelen van een hartsrelatie met God. We mogen weten dat Hij almachtig is en betrokken wil zijn bij elk detail van ons leven. We mogen Hem prijzen en aanbidden, Hem dankzeggen, onze zonden aan Hem belijden en onze zorgen bij Hem neerleggen. God verlangt innig naar relatie met ons, waarbij het gebed essentieel is. Het is daarom goed dat er tijdens de samenkomsten en in de huiskringen veel gebeden wordt. Daarnaast zijn er nog een aantal speciale gelegenheden om met elkaar in gebed te gaan:

Elke donderdagavond is er in de crècheruimte van Het Keerpunt gebedsuur voor de gemeente en de mensen om ons heen. Dit uur van gebed begint om 19.30 uur.

Ook is er elke zondagochtend voor de dienst om 9.30 uur gebed in de bibliotheek van Het Keerpunt, als voorbereiding op de dienst.

De vrijdag na Pinksteren is de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk. Deze Nacht van Gebed wordt georganiseerd door Open Doors en ook christelijke gemeente Het Keerpunt doet hier aan mee.

Zie de agenda voor de exacte data en locatie.

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Jacobus 5:16