Onderwijsavonden

De tijd waarin we leven – onderwijsserie                                                                                                             Keerpunt Logo met tekst          

We krijgen per dag meer nieuws binnen dan vroeger in een heel mensenleven. We worden overstelpt met informatie, maar wat kan je er mee? Wanneer je vanuit Bijbels perspectief het nieuws filtert, zie je patronen waardoor je begrijpt dat de Here God alles in handen heeft. De gebeurtenissen passen in Gods plan. Hij gaat iets nieuws maken en wij maken er deel van uit. Dit geeft je houvast en leert je op Hem te blijven vertrouwen. De komende maanden geven we onderwijs over de tijd waarin we leven. Zo leren we als gemeente sterk te staan en Gods Licht te laten zien aan de mensen om ons heen.

Datums onderwijsavonden new

De Tijd waarin we leven | zondag 8 januari 2023 in de ochtenddienst

We leven in een bijzondere tijd, waarin we zien hoe de profetieën uit de Bijbel in vervulling gaan. De Here Jezus noemt deze tijd: ‘als in de dagen van Noach’. De mensen aten en dronken, maar ze hadden niks door. Herkennen wij de tijd waarin we leven? En hoe geven we daar in dit nieuwe jaar vorm aan?

 

Gods toekomstplan | maandag 23 januari 2023 | 19.45 uur (vanaf 19.30 uur inloop en koffie/thee)

In de Bijbel zijn al honderden profetieën vervuld. Daardoor weten we dat de Bijbel betrouwbaar is. Er zijn ook nog honderden profetieën die binnenkort in vervulling gaan. En eerlijk is eerlijk, we weten vaak niet hoe en wanneer dat gaat gebeuren. God openbaart aan Daniel toekomst profetieën en Daniel snapt er niks van. Maar de Here God zegt tegen hem: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven verborgen tot aan het einde van de tijd … De mensen die zich niks van God aantrekken zullen hier niks van begrijpen. Maar de wijze en verstandige mensen zullen deze dingen begrijpen (Daniel 12: 9 en 10). Wat denken we inmiddels te begrijpen en wat nog niet? Een vooruitblik vanuit de Bijbelse profetieën.

 

Zicht op Israël | maandag 6 februari 2023 | 19.45 uur (vanaf 19.30 uur inloop en koffie/thee)

Op 14 mei 1948 riep David Ben-Goerion de onafhankelijkheid uit van de nieuwe staat Israël. Gelijktijdig vielen de Arabische landen Israël aan. Wonderwel won Israël de oorlog en vergrootte het haar gebied. Na 2.000 jaar verstrooiing komen de Joden over de hele wereld weer terug naar Israël. Allemaal Bijbelse profetieën die in vervulling gaan. Ezechiël 37 voltrekt voor onze ogen. Ezechiël 38 t/m 48 moet nog komen. Arjen Lont is Honorair Consul van Israël en vertelt van dit grote wonder en de plannen die de Here God met het Joodse volk heeft.

 

Verdiep je huwelijk door er aan te bouwen! | 17 en 18 februari 2023

Elk huwelijk weerspiegelt iets van Jezus Christus en Zijn gemeente. Er vindt straks een bruiloft plaats in de hemel. Dat is haast niet te begrijpen, maar wel bijzonder groot. Daarom dat juist in deze tijd het huwelijk zo onder druk staat. Vrijdagavond 17 februari en zaterdag 18 februari is er een huwelijksverdiepingsevent voor echtparen in Het Keerpunt. Zie hiervoor de apart flyer met meer informatie.

 

Wake up! | maandag 6 maart 2023 | 19.45 uur (vanaf 19.30 uur inloop en koffie/thee)

We leven in een bijzondere tijd, waarin we zien hoe de profetieën uit de Bijbel in vervulling gaan. De Here Jezus noemt deze tijd: ‘als in de dagen van Noach’. De mensen aten en dronken, maar ze hadden niks door. Gelijktijdig zegt de Bijbel dat wij kinderen van het licht zijn en klinkt de oproep om nuchter & waakzaam te zijn. Wat is er dan gaande? En hoe kunnen we elkaar bemoedigen, zodat we wakker blijven in ons geloof? Naast een stuk onderwijs maken we deze avond ook praktisch met voorbeelden en getuigenissen.

 

Zicht op de geestelijke wereld | maandag 20 maart 2023 | 19.45 uur (vanaf 19.30 uur inloop en koffie/thee)

In Efeze 5:11 en 6:12 staat: Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen geestelijke machten van het kwaad. Wanneer je de tactieken van de vijand niet kent, ben je kwetsbaar. Gelukkig weten we maar al te goed hoe slinks de satan is. De Heilige Geest laat ons namelijk zien wat waarheid is. Jezus is de Waarheid en Zijn licht schijnt in de duisternis om mensen te bevrijden. Wij mogen vanuit deze waarheid leven en getuigen van onze overwinnaar: de Here Jezus.

 

Gods licht laten schijnen | maandag 3 april 2023 | 19.45 uur (vanaf 19.30 uur inloop en koffie/thee)

We hebben een missie: mensen bekend maken met Jezus Christus, zodat ze bevrijd worden van het duister. Nu al zijn glimpen van Gods Koninkrijk zichtbaar door wonderen en tekenen. Hoe kunnen we elkaar helpen krachtig te getuigen van Gods grote daden? Deze avond sluiten de we de onderwijsserie af met focus op Gods Koninkrijk wat hier en nu al zichtbaar is. Gelijktijdig blijven we uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus. Hij maakt alles nieuw, Hem komt toe alle lof en eer!

 Tijd waarin we leven 1Tijd waarin we leven 2

Tijd waarin we leven 3Tijd waarin we leven 4