Onderlinge

Onderlinge zorg en pastoraat is iets wat ons allemaal aangaat. De Here Jezus is daarin ons grote voorbeeld, Hij zag om naar de mensen en was met hun begaan. We hebben dan ook als uitgangspunt ‘Liefde voor God, elkaar en onze naaste’. 

Hoe geven we dat handen en voeten ?
Bijna iedereen in de gemeente is betrokken bij een huiskring. Daar is de plaats waar zorg & aandacht is voor elkaar. Het oudstenteam bestaat uit vijf echtparen die leiding geven aan de gemeente. Een deel van hen houdt zich specifiek bezig met de onderlinge zorg binnen de gemeente. Zij vormen samen het ” herderlijk team”. Vanuit het herderlijk team coördineren zij de zorg in de gemeente.

Woensdagochtend
Elke woensdagochtend (behalve tijdens de vakanties) is er van 09.30 uur – 11.30 uur inloopochtend in Het Keerpunt. Iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, gebed of een bakje koffie / thee, kan dan zo naar binnen lopen. De christelijke bibliotheek is dan ook open. Dus ook een goede mogelijkheid om een boek of een onderwijs CD mee te nemen.

Huiskringen:
Bijna iedereen die lid is van Christelijke Gemeente Het Keerpunt is ingedeeld in een huiskring. Op deze wijze weet iedereen waar en op wie je een beroep kunt doen. De huiskring functioneert dus als een soort minigemeente. Hier kun je elkaar beter leren kennen, met elkaar praten en bidden. De huiskring is niet alleen een bijbelstudiekring, maar ook een plaats van ontmoeting en gesprek rondom de bijbel en met elkaar. Als er moeite en zorg is in de groep moet daar ook ruimte zijn om te delen en te bidden en elkaar te helpen. Een huiskringleider voelt dit aan en kan hierin een actieve stimulerende rol hebben. De huiskring is dus de eerste lijn in de onderlinge zorg en pastoraat.

70 plus groep:
Er is ook een groep ouderen in onze gemeente. Voor hen is het soms lastig om een huiskring te bezoeken. Speciaal voor hen is er een aparte huiskring, die een aantal keren op een ochtend bij elkaar komt. Verder is er voor deze groep gemeenteleden een aantal keer per jaar een speciale middag met een onderwerp, spel en veel gezelligheid.