Diaconaat

Laat daarom ook je licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die je doet, zullen zij je hemelse Vader eren.
Matheus 5:16


Zorg voor elkaar vertaalt zich in daden. Maar hoe werkt dat dan? Waar is zorg nodig en hoe kan je die geven aan elkaar? Vaak weten we ook niet waar hulpvraag is. Toch ben je juist gemeente om naar elkaar om te zien en zorg aan elkaar en de mensen om je heen te geven. Daarom hebben we het project “Woord in Daad”.

Het principe is eenvoudig: met Woord in Daad brengen we hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar. Heb je een hulpvraag, mail dat dan naar woordindaad@hetkeerpunt.com. Deze hulpvraag kan van alles zijn: helpen met financiën op orde, helpen met belastingformulieren, helpen met verhuizen, helpen met oppassen, ramen lappen, tuinonderhoud, boodschappen, vervoer, enz. Schroom niet! Via de mailinglist van de gemeente kan de hulpvraag (discreet, zonder namen) rondgezonden worden en wordt er beroep gedaan op gemeenteleden om hulp aan te bieden. Op deze manier kunnen we als gemeente laten zien wat het betekent om christen te zijn en kunnen we hulp bieden op plekken waar het nodig is. Heb je een hulpaanbod, mail dat dan ook naar woordindaad@hetkeerpunt.com.