Veilige Kerk

foto arno en marijke2.jpg

Veilige Kerk

Voor iedereen die meebouwt aan het Keerpunt en of onze gemeente bezoekt, willen we een veilige plek zijn.
Dit betekent dat we proactief en preventief zijn in het hebben van een dialoog over het zijn van een veilig kerk/ gemeente.
Op dit moment werken we eraan om dit ook concreet te maken, zoals het opstellen van gedragscodes.

Meldpunt

Indien er ondanks onze eigen inspanning vermoeden is van ongewenst gedrag vragen we je dit niet voor jezelf te houden en dit serieus te nemen.
Ongewenst gedrag kan lichamelijk, seksueel, financieel, verbaal en of emotioneel zijn.
Natuurlijk adviseren we je dit allereerst te melden bij jouw teamleider en of coördinator.
Hij of zij is op de hoogte van onze protocollen rondom veilige kerk en wil jou hierbij helpen.
Lukt dit niet, dan kan je ook terecht bij het oudstenteam. Indien deze route voor jou niet goed voelt dan bieden we de mogelijkheid om hiermee naar onze interne vertrouwenspersonen te gaan.
Zij staan klaar om naar jouw verhaal te luisteren en zullen dit uiteraard vertrouwelijk behandelen.

Vertrouwenspersonen

Binnen het Keerpunt werken we met vertrouwenspersonen.
Zij gaan vertrouwelijk om met datgene wat hen ten gehore komt en luisteren graag naar jouw verhaal.
De vertrouwenspersonen binnen het Keerpunt zijn Arno en Marijke Boersma (echtpaar).
Je kunt contact met hen opnemen door een e-mail te sturen naar: vertrouwenspersoon@hetkeerpunt.com.

Niet alleen bij een melding is er reden om contact op te nemen.
Mocht jij in de cultuur die we als kerk hebben een valkuil zien en je hier zorgen om hebben, nodigen we je uit om preventief met hen contact op te nemen.
We willen er alles aan doen om de kerk een veilige plek te laten zijn.

Stichting Evangelisch Meldpunt

Naast onze interne vertrouwenspersonen is het Keerpunt aangesloten bij SEM (Stichting Evangelisch Meldpunt).
Als jij ongewenst gedrag wilt melden maar niet de veiligheid ervaart om dit te doen bij onze vertrouwenspersonen, is het ook mogelijk om contact op te nemen met SEM.
Voor meer info, zie: wijzijnsem.nl