Tienerdiensten

Vier feest!

Elke eerste zondag van de maand komt er een jongerenspreker zondagochtend spreken in Het Keerpunt. Nadat de jongerenspreker gesproken heeft, gaat hij met de tieners naar het jongerencentrum om met hun door te spreken over de preek. Daar is dan ook chips en drinken. De gemeente blijft in de grote zaal en viert dan het avondmaal.