Opdragen

Een kind opdragen aan God

In de Bijbel staat dat ouders hun kinderen bij Jezus brengen en dat Jezus hen de handen oplegt en zegent (o.a. Mattheüs 19:13-15).

In het Keerpunt dopen wij geen (pasgeboren) kinderen, maar dragen we hun te midden van de gemeente op aan God. We leggen hen de handen op en zegenen hen in de naam van Jezus. God wordt gedankt voor deze kinderen en voor de ouder(s) aan wie ze zijn toevertrouwd. We bidden om Gods nabijheid in het leven van de kinderen en om wijsheid voor de ouder(s) om hun kinderen op te voeden volgens de waarden van het christelijk geloof.

Dit gebeurt in een ochtenddienst, zodat de gehele gemeente erbij betrokken is. Daarmee geven we aan dat we als gemeente om het kind en de ouders heen staan en collectieve verantwoordelijkheid hebben naar onze kleine kinderen.

Opdragen

Meestal betreft het pasgeboren kinderen. Maar vaak komt het ook voor dat ouders tot geloof komen en dan hun kinderen alsnog aan God willen opdragen.

Ook daarvoor geven we graag alle ruimte. Voorafgaand aan het opdragen wordt het opdragen doorgesproken met de ouders.

 

opdragen-2-1024x683.jpg