Wie ondersteunen wij?

Stronglife 

Stronglife helpt tieners groeien in geloof via het apparaat dat ze de hele dag bij zich dragen: hun smartphone. Want als tieners vragen hebben, zoeken ze online. Daarom maken wij elke week een YouTube-video en gaan wij live op Instagram. Op deze manier beantwoorden we hun geloofsvragen, leren we ze hoe de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is en geven we ze een kijkje in het geloofsleven van christelijke artiesten en sprekers. Zie ook www.stronglife.nl

Jeugd met een Opdracht Friesland

Vanuit gemeenteleden uit onze gemeente is er een verlangen om een Jeugd met een Opdracht basis in Friesland te starten. Zie hier voor meer informatie: https://www.ywam.frl/

Royal Mission

Al jaren werken we samen met Royal Mission voor wat betreft onderwijs en visie kinder- en jongerenwerk. Voor meer informatie, zie https://www.royalmission.nl/

Christenen voor Israël 

Stichting Christenen voor Israël wil christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. Wij hebben een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Zie ook https://christenenvoorisrael.nl/

Compassion

Compassion zet zich in voor de allerarmste straatkinderen via de plaatselijke kerken. Zie ook: https://www.compassion.nl/

Open Doors

Open Doors zet zich in voor christenen in landen waar ze vervolgd worden. Zie ook https://www.opendoors.nl/

Wycliffe 

Wycliffe Bijbelvertalers richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld. Wycliffe Nederland werft hiervoor mensen, fondsen en gebed. https://www.wycliffe.nl/

Mercy ships

Wij geloven dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Daar draagt Mercy Ships aan bij. Met ons grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers, maken we door operaties en trainingen chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Dat maakt ons werk betekenisvol en creëert impact. https://www.mercyships.nl/

Mano a mano 

We bieden hulp aan de mensen in de Dominicaanse Republiek die het zo nodig hebben. Wij geloven dat in deze wereld ieder mens moet kunnen beschikken over basis- levensbehoeften. Daarom zetten we ons in voor mensen in nood door het aanleggen van schoonwatervoorzieningen en het bouwen van huizen en latrines. http://www.manoamanodomrep.nl/

Naim en Elvira Khoury te Bethlehem

http://www.fbcbethlehem.com/