Onderwijs over de pijlers van ons geloof

Onderwijs over de pijlers van ons geloof

In april starten we met een mooie onderwijsserie over de pijlers van ons geloof, vanuit het boek van Derek Prince.
Vanuit de ervaring van vijftig jaar Bijbelonderwijs en studie van het Grieks en Hebreeuws, belicht Derek Prince op basis van Hebreeën 6:1-2 op heldere wijze de pijlers van het christelijk geloof: redding, doop, de Heilige Geest, opleggen van handen, de opstanding van de doden en het eeuwige oordeel.
Peter Kitsz zal dit onderwijs verzorgen.

Maandag 8 april
Redding: het fundament is Christus | bekering van dode werken

Maandag 15 april
Doop: waterdoop – de doop van Johannes en de doop van bekering

Maandag 22 april
Doop: de doop met Heilige Geest en vuur | de doop in lijden

Maandag 29 april
Oplegging van handen | inleiding op de opstanding van de doden

Maandag 6 mei
De eerste en de tweede opstanding en het eeuwig oordeel

Het onderwijs is in Het Keerpunt.
Vanaf 19.30 uur staat de koffie / thee klaar, om 19.45 uur beginnen we.
Aanmelden is niet nodig.
Aan deze avonden zijn geen kosten verbonden.