Avondmaal

Bedenk wie de Here Jezus is!

We vieren bijna iedere zondag het avondmaal. Daarin denken we er aan dat de Here Jezus voor ons Zijn leven heeft gegeven en is opgestaan uit de dood. Door geloof in Hem hebben wij vergeving van zonden ontvangen en toegang tot God de Vader gekregen. Iedereen, vanaf tienerleeftijd, Jezus Christus belijdt als zijn HERE en Hem wil navolgen is van harte welkom met ons het avondmaal te vieren.

Mattheus 26:26

Tijdens het eten nam Jezus een brood, dankte God ervoor, brak het en gaf het aan Zijn discipelen. "Neem dit," zei Hij, "en eet het op, want dit is mijn lichaam." Daarna nam Hij een beker wijn, dankte God ervoor en gaf die aan hen."Drink er allemaal uit," zei Hij. "Dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van de zonden te bewerken.