Geven

Geven via de Vaste Vrijwillige Bijdrage

Zonder geld kan deze gemeente niet draaien. De hypotheek moet worden betaald, er zijn verzekeringen en energielasten; de samenkomsten zelf kosten geld; we willen investeren in evangelisatie, zorg, onderwijs, kinder- en jongerenwerk en we ondersteunen gezinnen die zich inzetten voor zendingswerk. Dit alles kost met elkaar veel geld. Het is dan ook logisch dat iedereen die deel wil uitmaken van christelijke gemeente Het Keerpunt bijdraagt in de vorm van een ‘Vaste Vrijwillige Bijdrage’. Deze giften zijn belastingaftrekbaar, omdat de stichting een ANBI-instelling is.

Geven via collecten

Elke week is er op zondagochtend een collecte die bedoeld is voor de gemeente. Elke eerste zondag van de maand wordt de collecte aan een goed doel geschonken. 

Geven via GIVT

Om de collectedoelen, ook in de periode waarin we niet samenkomen, te ondersteunen, kun je gebruik maken van de app GIVT. Je kunt deze (www.givtapp.net) downloaden op je telefoon of PC. Bij het doen van een gift kun je (1) aangeven wat je wilt geven en kun je (2) kiezen uit een lijst aan wie je wilt geven (Het Keerpunt Bolsward). Vervolgens druk je op “geven”. Het voordeel is dat deze giften geregistreerd worden en van de belasting aftrekbaar zijn.

Bankgegevens Het Keerpunt

NL66 RABO 0356.9047.41
t.n.v. Stichting De Weg te Bolsward

6534655_m.jpg

2 Korintiërs 9: 6-8

Bedenk dit: Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten; maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten. Iedereen mag zelf besluiten hoeveel hij wil geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat je met een blij hart geeft. God geeft Zijn genade in overvloed, zodat je niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen.