Stichting De Weg

Stichting De Weg - ANBI

Het beheer van geld en middelen van christelijke gemeente Het Keerpunt is ondergebracht in stichting “De Weg”.
De stichting is gevestigd in Bolsward en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41004124.

Het doel van stichting “De Weg” is het logistiek ondersteunen van christelijke gemeente Het Keerpunt. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het regelen van de financiële, juridische en organisatorische aspecten van de gemeente. Stichting “De Weg” heeft een eigen bestuur. Het toezicht op dit bestuur is geborgd via het oudstenteam van christelijke gemeente Het Keerpunt. Iemand van het oudstenteam kan niet deel uitmaken van het stichtingsbestuur. Twee keer per jaar legt de stichting op de gemeenteavond verantwoording af over het financiële beleid. Het beleidsplan is vastgelegd in de gemeentegids. Hierin vind je terug wie we zijn, onze visie, onze structuur, werkwijze, wat we doen, hoe we omgaan met onze financiën.

Stichting “De Weg” is aangemerkt als ANBI instelling, dus giften zijn belasting aftrekbaar.
Het RISN/fiscaal nummer is 8012 03 958

Het bestuur van de stichting is te bereiken via stichting@hetkeerpunt.com en bestaat uit:

  • Hans Heres (voorzitter)
  • Ankie Hindriks (secretaris)
  • Peter Kitsz (penningmeester)
  • Arman de Groot (gebouwonderhoud)
  • Bauke Elgersma (gebouwbeheer)

Er is geen beloningssysteem van toepassing. Er worden binnen onze stichting geen beloningen verstrekt aan de bestuurders. Alle werkzaamheden binnen de stichting en de gemeente worden vrijwillig verricht.

Verslaggeving van de activiteiten en de financiële verantwoording daarbij is te vinden in het jaarverslag / accountantsrapport.

Stichting De Weg – jaarrekening 2018 tbv ANBI

Stichting De Weg – jaarrekening 2019 tbv ANBI

Stichting De Weg – jaarrekening 2020 tbv ANBI