Leiderschapsteam

keerpunt (61).jpg

Dirk Jan & Margriet de Rouwe (voorzitter)

Contactgegevens
Mail | dirkjanmargriet@ziggo.nl
Tel | 06-25202192 | 0515-574131

Dirk Jan is voorzitter van het oudstenteam + versturen mededelingen
coach coördinatoren creche, kinderwerk en jongerenwerk
coach coördinator onderwijs en sprekers + maken jaarplanning
aanspreekpunt kerken waarmee we samenwerken en RvK
aanspreekpunt bestuur jongerencentrum
aanspreekpunt diaconaat

keerpunt (59).jpg

Luis & Pieteke Simão

Contactgegevens
Mail | luis.m.simao@gmail.com
Tel | 06-29134800

coach coördinator huiskringen en huiskringleiders
aanspreekpunt gebedsavonden
aanspreekpunt week bidden & vasten
coach pastorale zorg en aansturen herderlijk team

keerpunt (53).jpg

Robert & Liesbeth Tiesma

Contactgegevens
Mail | robertotiesma@gmail.com
Tel | 06-57509102 | 0515-858022

aanspreekpunt team social media, website en PR
aanspreekpunt team interieur en inrichting
aanspreekpunt team evangelisatie
aanspreekpunt diaconale maaltijd 1e dinsdag maand

keerpunt (57).jpg

Gijsbertus & Dirkje Feenstra

Contactgegevens
Mail | gendfeenstra@home.nl
Tel | 06-24986502 | 0517-853265

voorzitterschap / versturen mededelingen (gedeelde taak)
coach coördinatoren muziekteam en mediateam
aanspreekpunt bestuur Stichting de Weg
aanspreekpunt careteams, cleanteams, kosters
aanspreekpunt Alpha cursus
aanspreekpunt redactie Het Keerpuntje
beheren collectedoelen

Postadres Keerpunt