Leiderschapsteam

Dirk Jan & Margriet de Rouwe

Contactgegevens
Mail | dirkjanmargriet@ziggo.nl
Tel | 06-25202192

Taakgebieden:
Communicatie | Onderwijs

Luis & Pieteke Simão

Contactgegevens
Mail | luis.m.simao@gmail.com
Tel | 06-29134800

Taakgebieden:
Herderlijk Team | Gebed

Gijsbertus & Dirkje Feenstra

Contactgegevens
Mail | gendfeenstra@gmail.com
Tel | 06-24986502 

Taakgebieden:
Muziekteam | Mediateam | Facilitair

 

Thijs & Klaske Jellema

Contactgegevens
Mail| e-mail thijsjellema@ywam.nlklaskejellema@ywam.nl 
Tel | 06-14599566 (Thijs) | 06-42470254 (Klaske)

Taakgebieden:
Kind- & jongerenwerk | Evangelisatie | Profetie

Sjouke & Andrea Sieperda

Contactgegevens
Mail | s_sieperda@hetnet.nl
Tel | 06-16699555 (Sjouke) | 06-46770967 (Andrea)

Taakgebieden:
Kind- en jongerenwerk | Diensten | Huiskringen

Hans & Emmanuelle Heres

Contactgegevens
Mail | heres.keerpunt@gmail.com
Tel | 06-54953747 (Hans) | 06-25091686 (Emmanuelle)

Taakgebieden:
Gemeente Ontwikkeling | Diaconaat