Historie

Start september 1992

Tussen 1982 en 1992 kwamen ca. 10 jaar lang een groep christenen bij elkaar in Bolsward om samen te bidden en Bijbelstudie te houden. Ook deden ze samen kinder- en evangelisatiewerk. Deze groep christenen kwam uit verschillende gemeenten en had het verlangen om samen een christelijke gemeente in Bolsward te beginnen. Maar welke vorm en identiteit moest deze gemeente hebben? Want iedereen had een andere kerkelijke achtergrond. Uiteindelijk werd in september 1992 gestart met samenkomsten in de Oranje Kapel, waarbij iedereen inbreng had in de invulling van de dienst en er elke week avondmaal werd gevierd.

In 1996 werd er een gebouw aangekocht aan de Harlingerstraat. Doordat het gebouw de naam ‘Het Keerpunt’ kreeg, is de christelijke gemeente ook zo gaan heten. Door de groei van de gemeente werd in 2001 het gebouw aan de Harlingerstraat verbouwd, maar bleek in 2006 toch te klein te zijn. Er werd omgezien naar een nieuwe locatie. Sinds september 2007, 15 jaar na de start, is de gemeente gehuisvest op de prachtige locatie aan de Burg. Praamsmalaan 35 in Bolsward. Daar maken we ook gebruik van de naastliggende Jenaplanschool voor het kinderwerk op zondagochtend.

Tussen de start van de gemeente en nu is er veel gebeurd en veranderd. Toch is onze identiteit als gemeente niet veranderd. Onze identiteit ligt in Jezus Christus. Hij is Hoofd van de Gemeente, de hoeksteen en het fundament waarop we bouwen. In Hem leren we God als liefdevolle Vader kennen en deze waarheid willen we graag uitdelen!

Buitenkant.jpg