Organisatie

Christelijke Gemeente Het Keerpunt is een eigentijdse en betrokken gemeente in Bolsward.
We willen Gods liefde aan deze wereld laten zien.

Leiderschapsteam
Binnen christelijke gemeente Het Keerpunt is er een team van echtparen dat samen leiding geeft aan de gemeente (oudstenteam). Binnen dit team geeft één oudste leiding aan het team. Besluiten worden eenparig genomen. Belangrijke besluiten worden aan de gemeente voorgelegd. Er is minimaal twee keer per jaar een gemeenteavond, waarin deze zaken worden voorgelegd aan de gemeente. Het team van oudsten geeft ook leiding aan de diensten en is betrokken bij speciale gebeurtenissen, zoals huwelijk, doop, opdragen en begrafenissen.

Coördinatoren
Coördinatoren geven leiding aan deeltaken binnen de gemeente. Zo zijn er coördinatoren voor muziek, multimedia, huiskringen, kinderwerk, jongerenwerk, gebouwbeheer, bibliotheek, enz. Elke oudste stuurt een aantal coördinatoren aan.

Huiskringen
In christelijke gemeente Het Keerpunt gaat het om relatie met God, elkaar en de ander. In een grote gemeente ken je niet iedereen. Daarom is bijna iedereen in de gemeente ingedeeld in een huiskring. Een huiskring is een soort “minigemeente”. Daar is zorg voor elkaar en daar kun je elkaar tot een ‘hand’ en een ‘voet’ zijn. Een huiskring is niet alleen op elkaar gericht, maar ook op haar omgeving. In de huiskring zijn gasten welkom. Huiskringleiders geven leiding aan de huiskringen. Ze worden ondersteund door het team van oudsten en de coördinator onderlinge zorg & pastoraat.

Kind- en jongerenwerk
We willen een gemeente zijn voor alle generaties. Daarom is er op zondag crèche en FISK kids voor diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast is er FISK jongerenwerk, waarin jongeren een eigen tienerprogramma hebben. Elke eerste zondag van de maand hebben we een tienerdienst. Daarnaast zijn er events, kringen en weekenden gericht op jongeren.

Stichting de Weg
Het beheer van geld en middelen is ondergebracht in een aparte stichting, die wordt aangestuurd door een apart stichtingsbestuur. Elk jaar doet de penningmeester van het stichtingsbestuur op de gemeenteavond verslag van de jaarcijfers en worden de jaarstukken ter controle aangeboden.