Diensten

Informatie over de diensten

Elke zondag om 10.00 hebben we een samenkomst.
De samenkomst is ook online via een livestream te volgen.

 

keerpunt (5)


Wat voor kerk is Het Keerpunt

We zijn een christelijke gemeente, waarbij Jezus Christus centraal staat. Wij zijn niet aangesloten bij een organisatie. We staan dus overal los van.
Daar zijn we best trots op.

 

Zijn jullie anders dan andere kerken?

We geloven hetzelfde als veel kerken. Het gaat om Jezus Christus. Hij heeft Zijn leven gegeven en is opgestaan uit de dood. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Zijn verlangen is dat wij door Hem weer verbonden zijn met de liefde van God. Wij willen God de Vader en Jezus Christus door de Heilige Geest de allerhoogste eer in ons leven geven. Wij willen denken aan Jezus’ lijden, sterven en opstanding en uitzien naar Zijn terugkomst op aarde. Wij willen ons laten leiden door de Heilige Geest en door Gods gezaghebbende en betrouwbare woord: de Bijbel. Zo dompelen we nieuwe gelovigen onder in een groot waterbad, zingen we moderne liederen met een band en zoeken we voortdurend naar speelse, uitdagende en vernieuwende manieren om ons geloof uit te dragen.

keerpunt (15)

 

Kost het ook wat, om de dienst te bezoeken?

Nee, het parkeren van de auto, het bezoeken van de dienst en het drinken van koffie en thee na afloop zijn allemaal gratis.
Er is wel een collecte; op die manier verdelen we de kosten. Daar mag je iets in doen, maar het hoeft niet.

 

Mogen ook niet-leden en niet-gelovigen naar de kerkdienst komen?

Ja, iedereen is welkom. Er is plaats genoeg.
We willen een veilige plek zijn, waar je je geliefd voelt. Waar men kan lachen en huilen en waar een plaats is voor een ander zijn mening. Waar we elkanders mening respecteren. Een plaats waar mensen zich thuis voelen en waar aandacht, zorg en liefde is voor de mensen om ons heen. Als gemeente willen we Hem volgen en de mensen liefhebben en zegenen.
Een relatiegerichte, Geestvervulde gemeente die Gods glorie laat zien

 

Als ik vragen heb na de dienst, wie kan ik dan aanspreken?

Je kunt altijd iemand van de oudsten aanspreken.