Contact

christelijke gemeente Het Keerpunt

Bezoekadres
Burgemeester Praamsmalaan 35
8701 AP Bolsward

E-mail leiderschapsteam: oudsten@hetkeerpunt.com
E-mail reserveren gebouw: agenda@hetkeerpunt.com

Reserveren gebouw Het Keerpunt
Voor informatie en reserveringen van gebouw Het Keerpunt,
neem contact op met Bauke Elgersma.
telefoon 06-12290207
e-mail agenda@hetkeerpunt.com

Bankgegevens
NL66 RABO 0356.9047.41
t.n.v. Stichting De Weg te Bolsward

Postadres
p/a Weersterweg 20 A
8747 NS Wons
telefoon: 0517-853265