Crèche - HIS Kids

Jong geleerd, oud gedaan!

Christelijke gemeente Het Keerpunt wil een gemeente zijn voor alle generaties. Vanuit relatie willen we met elkaar optrekken. Gods liefde staat daarin centraal. De kinderen maken een wezenlijk onderdeel uit van de gemeente en nemen daarin een belangrijke plaats. Het is ons verlangen dat kinderen de liefde van God kennen en Zijn plan met hun leven en dat van de wereld. Voor de kinderen tussen 0 en 4 jaar is er elke zondagochtend Hiskids op de benedenverdieping in Het Keerpunt. 

chreche

Hoe ziet een zondagmorgen eruit?

Deze groep kinderen mogen direct vanaf het begin gebracht worden door de ouders. Een ander moment van brengen is na het kindermoment in de zaal. De voorkeur heeft om de kinderen via de bibliotheek te brengen naar hun lokaal. Hierna wordt met alle kinderen een Bijbelverhaal voorgelezen en gaan ze samen bidden en / of een liedje zingen. We vinden het mooi en belangrijk dat alle kinderen aan dit moment deelnemen, zodat we als groep een verhaal uit de bijbel kunnen lezen. Daarna kunnen ze weer verder gaan met spelen. Na een kleine 40 minuten gaan ze samen drinken met eventueel wat eten, wat de kinderen zelf vaak meebrengen. Hierna is er nog tijd om te spelen. Als de dienst is afgelopen blijven de kinderen in hun lokaal met de leiding, totdat ze opgehaald worden door hun ouder(s).

chreche 2