Nieuws

Maart-overdenking.

Bij het horen van dit nieuws stapte Jezus in een boot en ging naar een afgelegen plaats om alleen te zijn. Maar de mensen zagen waar Hij naartoe ging en uit vele dorpen liepen zij Hem achterna. Toen Jezus terugkwam, stonden al die mensen Hem op te wachten.Hij kreeg medelijden met hen en genas allen die ziek waren. Tegen de avond kwamen Zijn discipelen bij hem en zeiden: ”Het is allang tijd om te eten en er is hier niets te krijgen. Er woont hier niemand. U moet de mensen maar wegsturen. Dan kunnen zij naar de dorpen gaan en daar eten kopen.” Jezus antwoordde: “Dat hoeft niet. Geven jullie hun maar te eten.” “Hoe dan?” vroegen zij. “Het enige wat we hebben, zijn vijf broden en twee vissen.” “Breng die maar hier”, zei Hij. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Daarna nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek naar de hemel en dankte God. Hij brak de broden in stukken en gaf deze aan zijn discipelen. En zij gaven ze weer aan de mensen. Iedereen kon zoveel eten als hij wilde. Er bleef zelfs nog over: Twaalf manden vol. En er waren maar liefst 5000 mannen; dus vrouwen en kinderen niet meegerekend.’

Als we kijken naar het grote wonder wat hier gebeurt, dan zien we dat Zijn leerlingen mochten helpen om te delen wat ze uit de hand van de Heer hadden ontvangen. Zulke situaties kunnen we vergelijken met hoe het nu soms ook is: situaties waarin de kinderen van God zeggen:
“Wij kunnen niet helpen, onze middelen zijn te beperkt. We hebben niet veel.” We hebben dan als het ware maar vijf broden en twee vissen, vergetend dat we met elkaar Geestelijk brood hebben om aan mensen aan te bieden. Misschien denken sommige mensen dat dit niet zoveel voorstelt, maar de Heer zegt: “Er is genoeg voor iedereen.” We kunnen de behoeften van mensen niet vervullen, als Christus niet eerst onze handen heeft gevuld, zodat we kunnen uitdelen. Leef daarom in totale afhankelijkheid van de Heer (de Goede Herder), door alles wat we hebben en wat we zijn, te brengen voor Zijn aangezicht. Dien daarom God en je naasten, niet omdat het moet, maar uit Liefde.

Misschien denk je dat je weinig te delen hebt, maar in Hem ben je schatrijk!


Terug
wheat-wheat-field-cereals-field-158603.jpeg