Nieuws

40 dagen tijd

Ook dit jaar hebben we weer een 40-dagen tijd waarin we toeleven naar het Paasfeest. Dit jaar gaan we samen de 40 dagen beleven met Psalm 23. Een Psalm met een diepe rijkdom! Een Psalm waarin we uitgenodigd worden tot een leven in verbondenheid met de Goede Herder: Leven en gaan in Jezus naam.

Op zondag is de inleiding, door de week komen de huiskringen bij elkaar om hierover door te spreken. Zit je niet in een huiskring of behandelt je huiskring dit onderwerp niet tijdens de 40dagentijd? Elke donderdagavond is er van 20.00 uur – 21.30 uur een 40-dagenhuiskring in Het Keerpunt. Deze zal geleid worden door Bert & Nienke Buurman. Je hoeft je hiervoor niet op te geven, je kan gewoon komen.

Zondag 1 maart
Psalm 23:1 De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets door Charles Campbell

Zondag 8 maart
Psalm 23:2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren door Harm Jan Heeringa

Zondag 15 maart
Psalm 23:3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam door Fre Riepma

Zondag 22 maart
Psalm 23:4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij door Hans Heres

Zondag 29 maart
Psalm 23:5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over door Wilfred Fijnvandraat

Zondag 5 april
Psalm 23:6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen door Martin Dol

Goede Vrijdag
Avondmaalsviering


Paaszondag 12 april
Opstandingsfeest – Wil jij je laten dopen? Meld je aan bij één van de oudsten.
Dirk Jan de Rouwe

klik voor programma: http://www.hetkeerpunt.com/40-dagen-tijd-christelijke-gemeente-het-keerpunt-psalm-23/


Terug