Nieuws

Goed nieuws ! Zondag 30 augustus starten we weer met diensten !

Vanwege corona hebben we sinds half maart geen samenkomsten meer gehad zoals we gewend waren. We missen dit en merken ook in de gemeente een steeds groter verlangen om elkaar weer te ontmoeten en om samen God te zoeken. We hebben met elkaar besproken hoe we ons samenkomen corona-proof kunnen vormgeven. We zijn tot het volgende gekomen:

Samen zingen
We willen graag samen zingen. Om rekening met elkaar te houden hebben we besloten om in ieder geval t/m september in de open lucht te zingen. Dat doen we op het schoolplein onder leiding van de muziekbands.  

Opzet van de dienst
Iedereen wordt op het schoolplein ontvangen met een bakje koffie / limonade. Voor de allerkleinsten is er crèche in de crècheruimte. Om 10.00 uur hebben we het welkom. De kinderen gaan na het welkom en het eerste lied naar de bovenzaal. Na de lofprijzing de tieners naar het jongerencentrum, waar ze een eigen spreker en een apart programma hebben. De volwassenen gaan naar de grote zaal, waar ze het avondmaal vieren en onderwijs ontvangen. Ook is daar ruimte voor gebed, getuigenis en woorden van bemoediging. De totale dienst begint om 10.00 uur en is ca. 11.30 uur afgelopen.


Terug
keerpunt 2.jpg