full screen background image

Visie

Wij willen een Bijbelgetrouwe, relatiegerichte christelijke gemeente zijn waar mensen zich thuis voelen en waar aandacht, zorg en liefde is voor de mensen om ons heen. We volgen daarin Jezus Christus, die uit liefde voor ons Zijn leven heeft gegeven. Wij willen ons daarin laten leiden door de Heilige Geest en door Gods gezaghebbende en betrouwbare woord: de Bijbel.

Ons motto is dan ook: Liefde voor God, elkaar en de ander

1. Liefde voor God: Wij willen God de Vader en Jezus Christus door de Heilige Geest de allerhoogste eer in ons leven geven. Wij willen denken aan Jezus’ lijden, sterven en opstanding en uitzien naar Zijn terugkomst op aarde.

2. Liefde voor elkaar: Wij willen elkaar niet alleen liefhebben met woorden, maar ook met daden. Elkaar zegenen, elkaar helpen en bemoedigen te groeien in ons geloof, en elkaar ondersteunen daar waar dat nodig is.

3. Liefde voor de ander: Wij willen vanuit de liefde die God ons heeft gegeven mensen bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus, zodat zij zich ook bij Gods gezin voegen en vanuit Gods vrede gaan leven.