full screen background image

ANBI

Het beheer van geld en middelen van Christelijke Gemeente het Keerpunt is ondergebracht in een stichting. Deze stichting draagt de naam Stichting “De Weg” en is gevestigd te Bolsward. Stichting “De Weg” is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41004124.

Het doel van Stichting “De Weg” is het logistiek ondersteunen van Christelijke Gemeente het Keerpunt. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het regelen van de financiële, juridische en organisatorische aspecten van deze gemeente. Stichting “De Weg” kent als organen haar eigen bestuur en de raad van oudsten van Christelijke Gemeente het Keerpunt. Het doel van Christelijke Gemeente het Keerpunt is het bereiken van mensen met het Evangelie van Jezus Christus.

Stichting “De Weg” is aangemerkt als ANBI instelling, dus uw giften zijn belasting aftrekbaar.

Het RISN/fiscaal nummer is 8012 03 958

De contactgegevens van de stichting en gemeente vindt u terug in het menu contact van deze site.

Het beleidsplan is vastgelegd in de gemeentegids. Hierin vindt u terug wie we zijn, onze visie, onze structuur, werkwijze, wat we doen, hoe we omgaan met onze financiën. Klik hier om deze te downloaden.

Meer over onze activiteiten vindt u terug in het menu activiteiten van deze site.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter:  Hans Heres, 06-54953747, haheres@hotmail.com

Secretaresse: A. Hindriks, 0517-395599 | 06-33793110,   ankiehindriks@hotmail.com

Penningmeester: Peter Kitsz,  06-28558026,   pecoki@hotmail.com

Er is geen beloningssysteem van toepassing. Er worden binnen onze stichting geen beloningen verstrekt aan de bestuurders. Alle werkzaamheden binnen de stichting en de gemeente worden vrijwillig verricht.

Verslaggeving van de activiteiten en de financiële verantwoording daarbij is te vinden in het jaarverslag / accountantsrapport.

Stichting De Weg – jaarrekening 2017 tbv ANBI

Stichting De Weg – jaarrekening 2018 tbv ANBI

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar stichting@hetkeerpunt.com