full screen background image

Identiteit

Christenen ontlenen hun naam aan Jezus Christus. Je bent christen als je Jezus Christus als Zoon van God belijdt en Hem aanvaardt als Heer van je leven. We voelen ons dan ook verbonden met iedereen die deze belijdenis heeft. Daarom noemen we onze gemeente ook een christelijke gemeente. Dat is wat we zijn en hoe we ons voelen.

  • Wie is God
  • Wie is Jezus Christus
  • Wie is de Heilige Geest
  • De waarde van de Bijbel

In de gemeentegids is meer informatie over onze gemeente te vinden. Je kunt deze gemeentegids ontvangen bij een bezoek aan onze gemeente.