full screen background image

Doopdienst

Verloop van de doopplechtigheid.

In het Keerpunt wordt op persoonlijk geloof gedoopt door onderdompeling. Met de dopeling wordt besproken dat het volgen van Jezus een keuze is die je in je hart maakt, en dat de doop de uiterlijke bevestiging van je geloof is. Als je onder water gaat leg je je oude mens af en sta je op als nieuw mens, waarbij niet meer het oude ‘ik’, maar Jezus Christus je leven regeert.

In de doopdienst legt de dopeling eerst een persoonlijke getuigenis af van zijn keuze om gedoopt te worden. Ieder mag dat op zijn eigen manier doen, kort, wat langer, met een filmpje, etc.
Het door de dopeling gekozen dooplied wordt door de gemeente gezongen.

 

De dopeling gaat zich daarna omkleden, ondertussen wordt het doopbad, dat in het podium is gebouwd, geopend.

De dopeling kiest zelf iemand die hem/haar gaat dopen, deze wordt bijgestaan door iemand uit het Keerpunt.

 

Vervolgens wordt de dopeling te midden van de gemeente gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij/zij wordt achterover onder water gebracht en uiteraard weer omhoog geholpen.

 

Er wordt een dankgebed uitgesproken en de gedoopte krijgt nog een passende Bijbeltekst mee.

 

Na deze plechtigheid wordt door de oudste van dienst aan elke gedoopte een bij hem/haar passend boek uitgereikt.