full screen background image

Nieuws

April-overdenking.

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kle- ren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘ Waarom huil je? ’ Vroegen ze haar. Ze zei: ‘ Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd. ’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘ Waarom huil je? ’ vroeg Jezus. ‘ Wie zoek je? ’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘ Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen. ’ Jezus zei tegen haar: ‘ Maria! ’ Ze draaide zich om en zei: ‘ Rabboeni! ’( Dat betekent ‘ meester ’.)
Johannes 20:11

Wat zal Maria verdrietig zijn geweest!
Met eigen ogen had ze gezien dat haar Heer, die zoveel voor haar betekende, was gemarteld, gekruisigd, gestorven en begraven. Zodra de sabbat voorbij is, koopt ze geurige olie om Jezus ’ lichaam te balsemen.

Maar wanneer ze bij het graf komt, ziet ze tot haar grote schrik en verdriet dat het leeg is. Maria denkt dat Jezus ’ lichaam is weggehaald. Nu kan ze Hem, waar ze zo van hield, niet meer de laatste eer bewijzen door zijn lichaam te balsemen.
Vol verdriet spreekt ze, tenminste dat denkt ze, de tuinman aan en vraagt hem of hij haar kan vertellen waar Jezus ’ lichaam is. Maar dan antwoordt deze met het noemen van haar naam. Direct herkent ze zijn stem. Het is Jezus haar opgestane Heer! Wat zal zij blij zijn geweest!
Herkennen wij onszelf in ons eigen leven niet regelmatig in Maria? Hoe vaak overkomt het ons dat we ons grote zorgen maken of zo geraakt zijn door de omstandigheden, dat onze geestelijke ogen vol tranen zijn?

In de tijd waarin we nu leven kan dit ook zomaar gebeuren. Het coronavirus en alles wat dit met zich meebrengt kan de nodige zorgen en veel verdriet veroorzaken. Zorgen waardoor we Jezus ’ beloften vergeten en tranen die er voor zorgen dat ons zicht op de Here Jezus is vertroebeld. Hierdoor is het besef van wie we in Hem zijn soms weg en zien of herkennen we Hem niet.
Maar juist dan mogen we weten dat Jezus veel dichterbij is dan wij denken. Dat Hij liefdevol onze namen noemt en zijn beloften nakomt. In Johannes 10 staat: ‘ De schapen luisteren naar zijn stem, Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam ’ en ‘ Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. ’
Aan het kruis heeft onze Herder de strijd gestreden en voor ons de overwinning behaald. Wat we hier ook meemaken, wanneer we bij de Here Jezus horen staat onze naam geschreven in de palm van zijn hand. Niets kan ons daaruit roven en scheiden van zijn liefde. In Hem zijn we meer dan overwinnaars!

You wipe away all tears U droogt alle tranen
You mend the broken heart U heelt de gebroken harten
You’re the answer to it all U bent het antwoord op alles
JesusJezus

Tekst uit ‘Waymaker’