full screen background image

Nieuws

BijbelTrainingSchool “Het Keerpunt” (BTS):

Vorig jaar zijn er 3 avonden BijbelTrainingSchool (BTS) geweest. Op deze avonden zijn de onderwerpen “de Bijbel in perspectief “, Handelingen 1 – 12 “Wie is Paulus” en Handelingen 13 – 28 “De reizen van Paulus” behandeld. Vanwege de opkomst en enthousiasme is er besloten om dit voorjaar verder te gaan. De voorkeur van de aanwezigen was om dit jaar te beginnen met de Thora, de 1e vijf boeken van de Bijbel.

Wat is de bedoeling:

  • 4 trainingsavonden van 19:30 uur tot 21:15 uur met een pauze en lekkere koeken (maandag 2 maart, maandag 6 april, maandag 11 mei en (onder voorbehoud) maandag 1 juni.
  • Waar: In de bovenzaal van Het Keerpunt
  • Met wie: voor iedereen van 16 jaar en ouder die meer wil weten over de Bijbel

Waar gaan we het onder andere over hebben?

  • Hoe is de volgorde van de hoofdstukken in de Bijbel: Indeling en Tijdslijnen van de Bijbel
  • Uitleg Thora
  • Structuur van Genesis en Toledôth in Genesis,
  • Schepping en evolutie
  • De Tabernakel
  • Genesis, Exodus en Leviticus

Data en thema’s

Avond 1 – maandag 2 maart: Genesis 1 – 11

Avond 2 – maandag 6 april: Genesis 12 – 50

Avond 3 – maandag 11 mei: Exodus

Avond 4 – maandag 1 juni: Leviticus (onder voorbehoud)

Opgeven mag, maar hoeft niet. Wanneer je je aanmeldt ontvang je voor elke lesavond een filmpje (van ongeveer 10 minuten) die van toepassing is op de avond. Degene die vorig jaar aanwezig waren krijgen automatisch het filmpje.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harm-Jan: hjlheeringa@home.nl of bellen/appen met 06-21200893

Aan deze avonden zijn geen kosten verbonden.