full screen background image

Nieuws

Uitleg jaarthema

Niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn Enige Zoon, die helemaal één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toe gekomen. Wij mogen leven vanuit Hem – doen wat Hij zegt – en samen één zijn in Hem en in de Vader. We mogen dat wat Jezus geeft, doorgeven aan de mensen om ons heen: krachtig getuigen van Zijn liefde! De Heilige Geest helpt ons hierbij, onderwijst ons en geeft gaven om ons krachtig bij te staan. Laten we bidden en verlangen dat we als gemeente hierin sterk groeien.