full screen background image

Nieuws

November-overdenking.

Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.”
Romeinen 8: 5 en 6

Wanneer we het jaarthema ‘Leven en gaan in Jezus’ naam’ naast bovenstaande tekst uit de Romeinenbrief leggen, zullen we ontdekken dat deze twee alles met elkaar te maken hebben.
In Romeinen 8 staat meerdere keren dat we onze eigen verlangens, die vanuit het vlees gevoed worden, ondergeschikt moeten maken aan dat wat de Heilige Geest van ons vraagt.
Het is goed om onszelf regelmatig af te vragen in hoeverre we dit in ons dagelijks leven doen. Luisteren we wel altijd naar wat de Heilige Geest tegen ons zegt, of zijn we ook wel eens ‘Oost-Indisch doof’?
Wat is het soms lastig gehoorzaam te zijn en niet onze eigen zin door te zetten. En toch zegt Paulus, dat wanneer we doen wat de Heilige Geest ons ingeeft, dit leven en vrede geeft.
Het leven van God en de vrede die Hij geeft is toch wat we allemaal graag willen en waar zoveel mensen naar op zoek zijn? Wanneer wij gehoorzaam aan de Geest zijn, is het gevolg hiervan dat wij leven en gaan in Jezus’ naam. God zegent niet alleen ons wanneer we zo leven. Met deze manier van leven kunnen we ook tot zegen zijn voor de mensen die het leven met God en de vrede die dit geeft nog niet hebben ontdekt.
Door onze gehoorzame handel en wandel mogen we hen bereiken met Gods liefde. Dit is ook de opdracht die Jezus zijn volgelingen gaf, vlak voordat Hij terug ging naar de Hemel.
Als gemeente mogen we samen met God op weg gaan. Zoekend naar wat Hij van ons verlangt, zodat we meer en meer de vrede van God gaan ervaren en tot zegen kunnen zijn voor onze omgeving. Dit lukt alleen wanneer we niet onze eigen wil volgen, maar op zoek gaan naar Gods wil voor ons leven. Zijn wil die ons niet alleen duidelijk wordt gemaakt door de Heilige Geest, maar die we ook kunnen vinden in de Bijbel.
Daarom is het belangrijk om Gods Woord te bestuderen en ons ook hierbij te laten leiden door de Geest. Dit is Gods verlangen, maar Hij legt het ons niet op. Het is onze eigen verantwoordelijkheid welke keuzes we hierin maken.
Wanneer je ernaar verlangt dat Gods wil meer en meer zichtbaar wordt in jouw levenswandel, is het goed om het volgende gebed te bidden:

Lieve Vader,
Ik wil U danken dat U degene bent, Die waarlijk leven en echte vrede geeft. Een leven tot in eeuwigheid en een vrede, die alle verstand te boven gaat.

Bedankt Here Jezus dat dit mogelijk is geworden door uw volbrachte werk op Golgotha. Bedankt Here Jezus dat U de Heilige Geest heeft gezonden, waardoor ik een levende relatie met U kan hebben.
Ik verlang ernaar dat deze relatie steeds meer zichtbaar wordt in mijn leven. Ik wil mij daarom meer en meer laten leiden door de Heilige Geest. Ik kies ervoor om mijn eigen wil ondergeschikt te maken aan die van U.
Help mij om uw wil voor mij te ontdekken in uw Woord en de stem van de Heilige Geest te verstaan. Mijn verlangen is dat mijn manier van leven tot eer van uw grote Naam zal zijn.
Dat ik, geleid door uw Geest, anderen zal bereiken met Uw liefde.
Dit bid ik U in Jezus’ naam. Amen