full screen background image

Nieuws

Overdenking door de oudsten

Rust heeft iedereen nodig, maar is in deze tijd soms moeilijk te vinden. De wereld waarin we leven is vaak onrustig en vraagt veel van ons. Velen van ons hebben in de afgelopen periode vakantie gevierd. Een tijd waarin, als het goed is, je even ‘loskomt’ van de dagelijkse verplichtingen en beslommeringen en waarin je de tijd kunt nemen om tot rust te komen. Een wandeling in de natuur, een mooi boek, luisteren naar muziek, bidden tot God, lezen in Gods woord; ieder zoekt op zijn eigen manier de rust.

God gunt ons onze rust. Hij heeft zelfs een verplichte rustdag gegeven omdat Hij weet hoe belangrijk het is om onszelf tot rust te brengen. Niet om ons iets op te leggen maar omdat we in deze rust God kunnen zoeken en Zijn stem verstaan. Door alle drukte van alle dag, worden we vaak weggehouden van God. Vinden we niet de tijd om God te zoeken en ontmoeten. In Mattheüs 11: 28-29 staat een prachtige tekst waar we ons aan vast mogen houden;
‘Kom naar mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.’
Even hiervoor, in Mattheüs 9 spreekt Jezus over de mensen die zijn als schapen zonder herder. Hij was hier verdrietig over, Hij was met ontferming bewogen. Hij wil graag de Herder zijn voor deze mensen, voor ons. Neem al je zorgen en lasten en ga naar Hem toe. Dan zul je werkelijk rust vinden. Wat een geweldige belofte!

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand;

in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.

Opwekking 807

Het nieuwe seizoen is net begonnen. Het werk, school, het drukke gezinsleven, alles start weer op.
Het thema voor dit jaar zal zijn ‘Leven en gaan in Jezus’ naam’.
We mogen samen met Jezus op weg gaan. Blijf dicht bij Hem, zoek de rust om Zijn stem te verstaan en laat je leiden door zijn Geest.

Een heel gezegend nieuw seizoen!