full screen background image

Nieuws

Overdenking door de oudsten

Veranderen

Het bloed van Christus zal ons hart en leven veranderen. Hij, die Zelf zonder zonden is, heeft door de hulp van de eeuwige Geest Zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonden te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen.                                                                                  Hebreeën 9:14 (HTB)

We hebben het als heel bijzonder ervaren dat we ons als gemeente in de 40-dagentijd voor Pasen samen konden verdiepen in het lijden van de Heer Jezus. Hoeveel kanten hebben we ontdekt! De preken en het doorwerken van het werkboek hebben ons besef van de liefde van God zoveel sterker gemaakt. De grootheid van het offer van de Heer Jezus en de vruchten daarvan in ons dagelijks leven zijn zo mooi uitgelegd. Het kan niet anders of deze 40 dagen zullen ons leven veranderen.  

Want:

  • Wat is er mooier dan een leven zonder dat je gebukt gaat onder de slavernij van de zonde.
  • Hoe ontspannen is het dat je weet dat je helemaal schoongewassen bent .
  • Wat geweldig dat de boze je niet meer kan aanklagen
  • Wat gaaf dat je ook jezelf niets meer hoeft kwalijk te nemen, dat ‘je geweten gezuiverd is’
  • Geweldig om te weten dat Jezus onze ziekten gedragen heeft, dat Hij geneest op het moment dat Hij daarvoor kiest
  • Hoe groot is het verschil als je de leugens in je leven herkent en in Gods waarheid gaat leven
  • Wat een genade dat je verzoend met God als wedergeboren mens mag leven

Als we deze veranderingen omarmen, zullen ze ons hart en leven kleuren, verlichten. Hoe meer we dat beseffen, hoe meer wij in ontspannenheid en vrijheid de levende God zullen dienen. De opstanding van Jezus is één grote triomf over de dood en wij triomferen mee! Ons leven is voor altijd veranderd in een nieuw eeuwig leven, glorie aan God!

27 tieners met 8 leiders zijn voor een Outreachproject tot en met zaterdag 4 mei in Athene. Zij zullen daar christenen ontmoeten die in een andere cultuur leven. Ze zullen vluchtelingen en daklozen zien en deelnemen aan het hulpprogramma dat de gemeente in Athene voor hen heeft. Mogelijk zullen ze aan nog meer acties in de stad deelnemen. Dat alles zal hun leven veranderen en verrijken. Aan ons de opdracht om hen voor Gods genadetroon te brengen en te bidden voor Zijn liefde in hun hart, Zijn leiding en bescherming. Bidden dat Gods Geest hen aanraakt zodat de tieners vertrouwd zullen raken met Zijn aanwezigheid in hun leven.

Bidden is een kwetsbaar onderwerp. We kennen allemaal onze strijd om tijd te nemen voor gebed. Ook als gemeente kennen we die moeite. In de loop van de jaren is het bezoek van de bidstond behoorlijk ingekrompen, op de week van bidden en vasten na. Dat is steeds weer een prachtige week en daarna verlangen we ernaar om dat vaker te beleven.

Daarom willen we vanaf nu op elke eerste donderdag van de maand een lofprijs- en aanbiddingsavond organiseren waarin ruimte is om naar God te luisteren en te bidden. Iedere avond wordt geleid door een oudstenechtpaar. De eerste avond zal zijn op 2 mei.

Het is ons verlangen dat we meer zullen gaan genieten van Gods aanwezigheid in ons leven en dat onze relatie met Hem steeds inniger zal worden. Dat het steeds meer zichtbaar wordt dat ‘het bloed van Christus ons hart en leven verandert.’