full screen background image

Nieuws

Overdenking door de oudsten.

Er is Iemand die elke dag met verlangen naar je uitkijkt. Iemand Die in jou Zijn vreugde en blijdschap vindt. Iemand Die zich liet uitschelden voor jou, Die Zich liet slaan voor jou, Die zich liet straffen voor jou, Die stierf voor jou. Iemand Die tot leven kwam voor jou om jou het leven in al Zijn volheid te geven.

Hoe vaak heb je deze zinnen gelezen? Hoe vaak heb je bezongen dat God Zijn leven voor je gaf? Hoe vaak heb je gezegd dat Hij jouw Vader en Heer is? Vast meerdere keren. Maar hoe vaak heb je echt ten diepste beseft hoeveel jij voor God betekent? Wat betekent het ten diepste voor jou dat Jezus jou het leven wil geven?

In Jesaja 55 staat: Neig je oor (buig je oor naar Mij toe) en kom tot Mij, luister, en je ziel zal leven!

Als je heel eerlijk naar jezelf durft te kijken dan leeft je ziel niet altijd in zijn volheid. Je ziel bestaat uit je voelen, je denken en het willen. Onbewust denken we van alles in ons hoofd. Vaak is ons denken nog niet vernieuwd, zoals Jezus het graag wil. Ons denken veroordeelt onszelf, en daarmee ook vaak de ander. Ons denken is gebaseerd op wat wij hier in ons leven ervaren hebben. Misschien ben je vaak afgewezen en kun je nu moeilijk liefdevol naar jezelf kijken. Misschien heb je in je leven meerdere keren ervaren dat de hulp die je vroeg niet kwam opdagen en durf je nu niet goed te vertrouwen. Als we negatief denken over onszelf, wordt ons gevoel er niet beter op. In onze keuzes kunnen we verlamd raken of vast gaan zitten in patronen waar we ons niet eens bewust van zijn.

God de Vader heeft Zijn Zoon voor jou gegeven, zodat jij het leven in al zijn volheid kan leven. Dat betekent dat God door de Heilige Geest jouw denken wil vernieuwen. Toch zul je je dan eerst wel bewust moeten worden wat je precies over jezelf denkt. Als je dit bewust bent dan kun je opnieuw kiezen waar jij in wilt geloven. Geloof jij werkelijk wat God over jou zegt? De stemmetjes uit je verleden zullen zich heus nog wel eens aandienen en satan geeft die zwakke plek graag nog een extra duwtje. Maar jij mag volwassen worden zoals in Efeze 4: 13-15. Hierin geeft God jou verantwoordelijkheid: jij mag kiezen waar jij gehoor aan geeft!

Gods verlangen dat jij tot je bestemming komt is zo groot! Zijn passie is zo groot. Hij lijdt diep van binnen pijn als jij niet in je bestemming komt. Hij wil graag dat je leeft zoals je bedoeld bent en zoals je geroepen bent; een geliefd kind van de allerhoogste Koning!

In onze weg naar Pasen mogen we nadenken wat het Jezus allemaal gekost heeft. We mogen kijken naar Zijn onuitputtelijke en onvoorwaardelijke liefde voor ons. Als Hij ons falen ziet, dan weet Hij de bron er van en dat wil Hij jou bewust maken.

Voor Dirk Jan en mij is dit elke dag weer een leerschool. Elke dag willen we ons voeden met de woorden van liefde van de Vader voor ons, zodat wij luisteren naar de woorden van leven. Soms werkt God niet altijd op de manier zoals wij het willen, we verwachten Hem anders. Maar dan laat God zien dat Hij soeverein is en precies weet wat we nodig hebben op Zijn tijd. We kiezen er voor, met vallen en opstaan, om naar die woorden van leven te luisteren. Dan leren we te leven in Zijn volheid. Dit lied van Herman van Veen vertolkt een klein beetje hoe Gods hart voor jou is.

Jij zal toch nooit of nooit beseffen
wat ik doen zou om weer je lach te zien.
En jij zal nooit echt weten waar ik wel naar toe wou
om je elke dag te zien

En je raadt nooit of nooit
hoe diep ik in mijn hart tast
om meer bij jou te zijn.
Want als je bij me bent,
als je maar naar me lacht,
Verdwijnt m’n kleinste pijn.

Je weet niet zeker
hoe ik van jou hou.
Maar ik heb zelf geen flauw idee
hoe ik zonder jou zou.
En elke dag weer
hou ik steeds meer en meer
hou ik steeds meer en meer
en meer en meer van jou