full screen background image

Nieuws

Acties voor jongerenwerk Outreach

Van zaterdag 27 april t/m zaterdag 4 mei gaan 27 jongeren en 8 leiding uit VBG De Bron Sneek en chr. Gemeente Het Keerpunt deelnemen aan de – door FISK georganiseerde “Outreach” in Athene (Griekenland).
Om de benodigde 3500 Euro op te brengen was er op zaterdag 2 maart een rommelmarkt in de Bron te Sneek van 9.00 uur tot 13.00 uur. En op vrijdag 5 april een veiling onder leiding van Sander de Rouwe in het Keerpunt.

Wat is Outreach?
Outreach is uitdelen van Gods liefde aan de ander. Door dit te doen, zie je God in actie. Je blik op de wereld in nood wordt breder en de liefde van Jezus Christus voor de mensen krijgt betekenis. Zo hebben we op 22 september o.l.v. stichting Present met de jongeren een zestal diaconale projecten in de omgeving gedaan. Nu gaan we met de jongeren naar Athene.

Waarom gaan de jongeren naar Athene en wat gaan ze doen?
In Athene deelt de Second Evangelical Church of Athens al jaren maaltijden uit onder armen en daklozen. Ook organiseert ze sportactiviteiten en kinderprogramma’s. De kerk zit vlakbij de Akropolis, vlakbij het oude centrum van de stad. De kerk heeft goede faciliteiten, waar jongerengroepen kunnen overnachten. De jongeren en de leiding gaan samen met de Griekse gemeente sport- en spelactiviteiten organiseren voor de kinderen en de tieners in de buurt. Ook gaan ze meehelpen in de gaarkeuken, van waaruit eten wordt uitgedeeld aan de mensen in de buurt. De leiding is in handen van Pastor Georgios Adam, waardoor alles goed en veilig is geregeld.

Wie gaan er mee, wat kost het en hoe komen we aan het geld?

In totaal hebben 27 jongeren en 8 leiding vanuit De Bron Sneek en Het Keerpunt Bolsward zich aangemeld. De kosten zijn ca. € 350,- per persoon. Iedere deelnemer draagt zelf € 100,- bij. Het overige geld (ca. € 9.500,-) is bijeengebracht door giften, twee acties (rommelmarkt en veiling).