full screen background image

Nieuws

Overdenking door de oudsten.

 

Komende 6 Maart begint de veertigdagentijd. Een periode waarin we toeleven naar Pasen. Het feest waarbij we gedenken en vieren dat de Here Jezus voor ons is gestorven en dat Hij de dood heeft overwonnen.

Dit jaar bieden we iedereen die dit wil tijdens de veertigdagentijd “De laatste 18 uur” van Wilkin van de Kamp aan. Dit is een Bijbelstudie waarin wordt stilgestaan wat Jezus’ lijden voor ieder van ons persoonlijk betekent.
Het getal 40 is een getal dat op meerdere plaatsen in de Bijbel voorkomt. Voorbeelden hiervan zijn de zondvloed die 40 dagen duurde en de periode van 40 jaar die het volk Israël in de woestijn doorbracht. Deze voorbeelden laten zien dat een periode van 40 dagen of jaren vaak volgde op een tijd van zonde, onrecht en verdrukking. Toch was het niet alleen een tijd waarin teruggekeken werd naar onderdrukking en kwaad. Het was ook een periode van uitkijken naar en voorbereiden op een nieuwe en betere toekomst. Door de zondvloed werd de wereld schoongewassen van het onrecht dat de generaties tot aan Noach over de wereld hadden gebracht.

Er kon daarna een nieuw begin worden gemaakt. De 40 jaren van Israël in de woestijn volgden op een periode van slavernij in Egypte en bereidden Israël voor op een nieuw bestaan als vrij volk in het land Kanaän. De 40 jaar die het volk Israël door de woestijn trok, was voor hen een periode waarin ze God beter leerden kennen. Ze leerden Hem kennen als een zorgende God. Zo voorzag Hij hen van schoon water, gaf hen manna en wees Zijn volk de weg door de woestijn. In Exodus 13 vers 21 staat: ‘De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken.’

Ons gebed is dat de veertigdagentijd een periode zal worden waarin we diep geraakt worden door het besef wat de Here God voor ons deed, doet en nog gaat doen: Dat er in ons leven een geestelijke zondvloed heeft plaatsgevonden waardoor onze oude natuur is gestorven. Dat de tijd van slavernij achter ons ligt en God ons in de vrijheid heeft gezet. Dat we ons door God laten voeden en leiden. Juist ook wanneer we door de woestijn gaan. En dat we verlangend uitzien naar wat God nog allemaal voor ons heeft klaarliggen.