full screen background image

Nieuws

Overdenking door de oudsten.

Voor de tweede keer mochten we als gemeente een week van bidden en vasten beleven. En een belevenis is het zeker geweest.
Op de flyer voor die week stond het volgende citaat van Andrew Murray:

Wie weet hoeveel invloed een kerk zou kunnen ontwikkelen en uitoefenen wanneer ze zich ten volle zou toewijden aan gebed
* voor de komst van het Koninkrijk,
* voor de openbaring van Gods macht door zijn dienaren en zijn Woord,
* voor de verheerlijking van God door de verlossing van zielen?
De meeste kerken menen dat hun leden eenvoudigweg zijn samengevoegd om voor elkaar te zorgen en elkaar op te bouwen. Ze weten niet:
-dat God de wereld regeert door middel van de gebeden van zijn heiligen;
-dat gebed de kracht is waarmee satan is overwonnen;
-dat de Gemeente hier op aarde door gebed beschikt over alle macht in de hemelse gewesten

Als je dat leest, bekruipt je misschien wel een gevoel van schaamte. Want je weet dat bidden belangrijk is, maar tegelijk is het vaak ook het eerste dat afvalt als je je dag indeelt. We zeggen wel eens: gebed is het eerste dat geroofd wordt. En dan bedoelen we dat de boze, die erop uit is om Gods plan te dwarsbomen, er vaak in slaagt ons met drukte af te leiden, zodat we ons eigen plan trekken, in onafhankelijkheid van God.
Wat was nu zo mooi in de gebedsweek? Dat we met een groep van zo’n 30 mensen, in wisselende samenstelling, bij elkaar kwamen? Dat we voor heel veel onderwerpen, die ook met onze eigen gemeente te maken hebben, konden bidden? Dat we elkaar mochten zegenen in de prachtige naam van Jezus? Voor ons was het dat allemaal.

Wat erbovenuit stak was de ruimte om te luisteren naar God. Daar is stilte voor nodig, een open hart en ruimte om je eigen gedachten aan de kant te zetten. Als je dan een woord of een beeld of een lied of een tekst van God ontvangt, beroert het je tot in het diepst van je ziel. Die almachtige God buigt zich naar jou, mensenkind toe, en laat iets van zijn onbevattelijke liefde zien. Dat is het allermooiste! Hij is De Allermooiste!

Dan is de week voorbij, maar dit willen we vasthouden.
En daar hebben we elkaar voor nodig. Daar hebben we afspraken voor nodig, anders komt het er niet van.
Als oudstenteam broeden we nog op plannen, daar horen jullie later
meer van. Want onze zoektocht naar intimiteit met God, naar ruimte voor de Heilige Geest om in ons en in de gemeente te werken, kan niet zonder deze prachtige momenten van gebed. Als de Heer Jezus
ons vrienden noemt (Johannes 15:15), dan willen wij die vriendschapsrelatie laten groeien door heel goed naar Hem te luisteren.
In de tussentijd: laat het je niet roven, die prachtige en belangrijke momenten samen met God!