full screen background image

Nieuws

Overdenking door de oudsten.

In december sloten we het oude jaar af met het laatste hoofdstuk van het boek “Op zoek naar intimiteit met God”. Hierin schreef Martin: God de Vader leren kennen is zo allesomvattend, levens veranderend en avontuurlijk dat het eeuwig zonde zou zijn als we in beslag werden genomen door onze gebrokenheid, angst, schuld en schaamte. Door de Here Jezus leren we de volle liefde van Vader God kennen. De Heilige Geest wil die liefde van de Vader in ons hart uitstorten, als een stortdouche van liefde. We hebben dat zo nodig als compensatie van onze gebrokenheid, angst, schuld en schaamte!!! Vanuit die identiteit kunnen we vrijmoedigheid bij Vader God komen en hebben we vrijmoedigheid om in onze omgeving te getuigen van Gods liefde. Zonder die identiteit in Jezus Christus (je geborgen weten in Gods liefde) lukt dat niet.
Hierin zit ons verlangen: dat het jaar 2019 een jaar mag worden waarin we als gemeente vrijmoedig in de nabijheid van Vader mogen zijn en vrijmoedig in deze gebroken wereld de principes van Gods Koninkrijk mogen uitdragen. Dat is niet onze kracht, dat is niet dat we van alles moeten, dat is: ons bewegen in Gods liefde. Wat hebben wij als mensen moeite om te zijn in Hem! Al die prikkels van beeldschermen, al die prestatiedruk in gezin, op school en op werk… er is zoveel dat ons verhinderd te “zijn” in nabijheid van Vader God. Kijk naar de Here Jezus en leer Vader God kennen.
In de week van 6 tot 12 januari nemen we een week van bidden en vasten. Door hier bewust voor te kiezen, zal je merken dat de dingen van deze wereld (horizontaal) minder belangrijk worden en de dingen van Vader God (verticaal) waardevol en bepalend zijn. De omstandigheden (een gebroken wereld) veranderen niet, maar ons perspectief op de omstandigheden wel. En in de omstandigheden wil Vader God door de Here Jezus herstellen, helen, verbinden. Wat hebben we toch een bijzondere boodschap om uit te dragen in deze wereld! Zo weinig mensen begrijpen de allesomvattende liefde van de Vader God. Hadden ze maar wat meer zicht op Gods Koninkrijk, wat zou dat een verschil geven. Laten we samen tijd nemen voor bidden en vasten, samen ons richten op Gods perspectief. En laten we verlangen dat de Heilige Geest in ons harten krachtig gaat werken, zodat God glorie zichtbaar is in de gemeente en in onze omgeving.
Een gezegend 2019!