full screen background image

Nieuws

Eindejaarsoverdenking door de oudsten.

December, de dagen worden steeds korter. Het jaar ligt bijna helemaal achter ons. Nog even en we sluiten 2018 af en gaan het nieuwe jaar in. Wanneer een jaar op zijn einde loopt, wordt er vaak teruggekeken naar wat dat jaar ons allemaal heeft gebracht.
Ongetwijfeld hebben er dingen plaatsgevonden waar we met blijdschap en vol dankbaarheid op terug kunnen kijken. Maar ook zijn er dingen gebeurd die voor teleurstelling en verdriet hebben gezorgd. Het nut hiervan begrijpen we niet altijd. God kan dan heel ver weg lijken en het kan voelen of de Hemel van koper is. We kunnen ons dan net zo door God verlaten voelen als David wanneer hij in Psalm 22 schrijft:
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.’
Is het zo dat God ons dan echt heeft verlaten of is dat alleen maar ons eigen gevoel?
Deze maand vieren we het Kerstfeest. In de nacht dat Jezus geboren werd, werden de herders op de donkere velden van Bethlehem door een stralend licht van de Heer omgeven. Hen werd de blijde boodschap over de geboorte van de Here Jezus verteld. Jezus is toen naar de wereld toegekomen. God heeft ons niet verlaten. Hij heeft ons in
de persoon van Jezus opgezocht. Over Hem staat in Johannes 1:
‘Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’
Wanneer we in ons leven door donkere periodes gaan, mogen we Jezus opzoeken. Net zoals de herders in de nacht door een  stralend licht werden omgeven, wil Jezus ons met Zijn licht omringen. Wanneer we dit licht over ons leven laten schijnen, mogen we weten dat de duisternis geen schijn van kans heeft. De duisternis moet dan wijken. In Johannes 8 zegt Jezus over zichzelf:
‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Het is belangrijk om onszelf regelmatig te herinneren aan wie de Here Jezus voor ons is. Zowel in voorspoed als in periodes van pijn en verdriet, is het belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn. Om dit ten diepste te ontdekken en te ervaren is het goed Hem regelmatig te zoeken in Woord en gebed. Als gemeente is het ook goed om samen God te zoeken en Zijn verlangens te ontdekken. Daarom willen we, net als vorig jaar, een week van bidden en vasten organiseren. Deze zal plaatsvinden van 6 t/m 12 januari. Hierover komt er  t.z.t. meer informatie.

We wensen jullie gezegende feestdagen toe. Dat jullie net als David in Psalm 36 kunnen zeggen:

‘In Uw licht zien wij het licht.’