full screen background image

Nieuws

Kerst Zing Mee Makkum.

Op zondagavond 9 december 2018 zal voor de 30e maal de jaarlijkse “ Kerst Zing Mee”
gehouden worden in Makkum. Voor deze avond is het Lemster Mannenkoor weer uitgenodigd, dat 120 leden telt en onder de bezielende leiding staat van de heer F. van Tuinen. De muzikale medewerking wordt verleend door brassband ‘Greidebrass’,
onder leiding van de heer M. Middelberg. Pianobegeleiding is in handen van de heer J.Dreunhuizen. De algehele leiding is in handen van Hannie en Dirk Tamminga.
Er zullen veel Kerstliederen gezongen worden en er zal veel te luisteren zijn. Kortom, het belooft opnieuw een fijne avond te worden, die het bezoek meer dan waard is.
De toegang is gratis; er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten.
De aanvang is om 19.30 uur.
Locatie: MFC/Sporthal ‘Maggenheim’
Klipperstraat 21a, 8754 AT Makkum
Dus op 9 december mooie kerstliederen zingen en genieten van prachtige koorzang en muziek!
Allen hartelijke welkom!
Voor informatie:
Stichting ”Goed Nieuws Makkum’’
tel. 0515-542126 / 0515-231148 /0515-231618.