full screen background image

Nieuws

Van de oudsten.

Het is ons verlangen als gemeente om een relationele, Geestvervulde gemeente te zijn, die Gods glorie laat zien.

Afgelopen jaren gaven we onderwijs over betekenisvolle harts-relaties. Activiteiten staan niet centraal, maar onze verbondenheid met God en elkaar vanuit Gods liefde. Dit jaar ging het onderwijs over “Geestvervulde gemeente & de gaven van de Geest ”. In het huiskringleidersoverleg afgelopen maandag was de vraag:
“Hoe mag dit in de gemeente in de praktijk worden gebracht?”

Een goede vraag. Wij geloven dat de gaven van de Geest zich automatisch ontwikkelen op het moment dat wij in verbondenheid met de Vader aan de wereld Zijn glorie bekend maken. En daar ligt nou precies het punt. Vaak missen we de vrijmoedigheid om bij Vader God te komen. Trots, schuld, schaamte, angst, een verkeerd Godsbeeld houden ons tegen. De Bijbel roept op: Jezus Christus, de Zoon van God, is onze Hogepriester. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebreeën 4: 13-16).
Zie je wel: het begint met vrijmoedig naderen tot de troon van genade. Daar krijgen we barmhartigheid en genade om geholpen te worden. Het is God die door ons heen werkt. Het gaat niet om onze prestaties, maar om onze verbondenheid met Hem! Hij wil graag Zijn genade en barmhartigheid door ons heen laten zien aan de mensen om ons heen. Het is Zijn werk en prestatie, niet die van ons. Het is Zijn Geest die dit in ons uitwerkt.
Maar o help, daar is die angst en schaamte weer. De discipelen waren ook bang geworden om te getuigen van Gods genade in Jezus Christus. En terecht! Ze waren gevangen genomen en het werd hen verboden om over Jezus Christus te vertellen. Toen gingen ze samen bidden. Ze baden om vrijmoedigheid. De Heilige Geest kwam over hen en vervulde het huis. En de discipelen gingen weer vrijmoedig getuigen van Jezus Christus (Handelingen 4: 18 -31).
Willen we Gods glorie, Zijn liefde, genade en barmhartigheid aan deze wereld laten zien, dan is het belangrijk dat we Vrij & Moedig zijn. Vrijmoedig naderen tot Gods troon van genade en vrijmoedig getuigen van Gods liefde door de kracht van de Heilige Geest. Dat wordt het jaarthema voor dit seizoen. Hoe doe je dat dan?

Martin Dol heeft een prachtig boekwerk uitgebracht over “ op zoek naar intimiteit met God”. Want alleen vanuit die intimiteit kun je Gods glorie laten zien. Het gaat niet om wat je doet (vaak staat dat alleen maar in de weg), maar om je verbondenheid met Hem. Alleen dan kan Zijn liefde stromen. Het mooie is dat de gaven van de Geest geen doel op zich zijn, maar een middel van God om jou te helpen Zijn liefde te laten zien. Geen krampachtige prestaties, maar liefde die stroomt om de ander te dienen.
Is het ook jouw verlangen om een kanaal van Gods liefde te zijn? Ga samen met ons op reis om hierin te groeien.

Zie het bericht Behandeling Vrij&Moedig“.