full screen background image

Nieuws

Van de oudsten.

Het voorjaar is afgelopen, de zomer begint. Met het mooie weer verlangen we naar vakantie, vrijheid, ontspanning.
Een jaar lang zijn we bezig geweest, hebben we ons ingespannen en nu willen we daarvoor ‘beloond’ worden met vrije tijd. Het is een principe dat God ons zelf heeft gegeven: na de schepping van de hemel, van de aarde met alles wat daarop leeft en van de mens, geeft God zichzelf een rustdag. Daarin genoot Hij van alles wat Hij gemaakt had.
Datzelfde principe kunnen wij doortrekken naar ons leven. Wij hebben ons leven gekregen en mogen ons inspannen met de talenten die God ons gaf. Daarin krijgen we van tijd tot tijd rustperiodes. Aan het eind van ons leven komt de echte rustperiode. Voor Zijn kinderen belooft God dat het een eeuwige rust is in Zijn huis, in Zijn aanwezigheid.
Hoe weten we dat zo zeker? God heeft ons een voorschot gegeven! In de bijbel staan een aantal teksten waarin het woord ‘onderpand’ wordt gebruikt. Wij kennen dat begrip in de zakenwereld, dan is het vergelijkbaar met het begrip ‘aanbetaling’. Je ontvangt een bedrag of een zaak als voorschot op wat je later krijgt. Het is zo bijzonder dat God aansluit bij ons denken en ons een onderpand geeft: de Heilige Geest. Dat had Hij helemaal niet hoeven doen: God doet altijd wat Hij belooft. Maar wij hebben het wel nodig, wij twijfelaars. God geeft ons Zijn Geest als voorschot op onze erfenis: eeuwig leven bij Hem. Zo zeker als we de Heilige Geest hebben ontvangen, zo zeker zijn we ook van onze toekomst bij Hem in het Vaderhuis.
Als God ons Zijn Geest geeft, als bewijs dat we nog meer krijgen, dan geeft Hij weer een stuk van zichzelf aan ons! De drie-enige God komt naar ons toe, zodat wij bij Hem kunnen komen. Eerst ging de Heer Jezus. Hij kwam om te laten zien hoe God is, Hij kwam om ons terug te brengen naar Gods hart. Toen de Heer Jezus weer terugging naar de Hemel, nadat Hij hiervoor alles had gedaan en gegeven, beloofde Hij de Trooster. Die andere Goddelijke Persoon kwam niet alleen naar ons toe, maar woont in ieder kind van God. Als voorschot!
Doordat de Heilige Geest in ons woont, zijn wij onverbrekelijk verbonden met God de Vader en God de Zoon. Een stukje van God woont al in ons, zo bijzonder. God laat ons nooit los, zijn relatie met ons wordt alleen maar intenser. Gods Geest wil niet passief in ons leven zijn. Hij wil ons gebruiken om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Dat vinden wij moeilijk, daarom rust Hij ons toe en geeft Hij ons gaven. In Zijn kracht staan we sterk als we mensen ontmoeten die God zoeken. Gods Geest inspireert ons, geeft woorden, tekenen, Hij gebruikt ons om Gods liefde uit te delen.
We hebben het afgelopen jaar veel gesproken en gelezen over Gods Geest in ons leven. Het is ons gebed dat we steeds meer de Heilige Geest zelf laten spreken in ons leven en dat we vrijmoedig doorgeven en doen wat Hij zegt.

Zo wordt de voor ons onzichtbare God zichtbaar in ons leven, in onze woonplaats en op onze vakantieplek. Daar moedigen we elkaar toe aan:

Ga in geloof en in de kracht van de Heilige Geest,
Geniet van Gods aanwezigheid in je leven,
Deel aan de mensen om je heen Genade uit!
En als we elkaar weer ontmoeten na de zomer: Getuig dan van Gods werking door jouw leven heen. Dan kunnen we samen God eren en Zijn naam grootmaken!