full screen background image

Nieuws

Van de oudsten.

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen.
Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de Hemel.
Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem,
waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.
Lucas 24: 50-53

Wanneer je dit Bijbelgedeelte leest, kun je je verbazen over de reactie van de discipelen direct na Jezus’ hemelvaart. Jezus, Degene waarvan ze zoveel houden, is van hen heengegaan en toch keren ze in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Waarom deze vreugde en waar komt die vandaan? Een antwoord op deze vraag kunnen we een aantal verzen eerder vinden. Daar belooft Jezus dat Hij ervoor zal zorgen dat Gods belofte aan hen zal worden ingelost. Welke belofte dit is kunnen we o.a. lezen in Jesaja 44:3, Ezechiël 36:27 en Joël 2:28-29. Het gaat in al deze verzen over de uitstorting van de Heilige Geest tijdens het Pinksterfeest. De Geest die Jezus’ volgelingen nodig hadden om het evangelie te verkondigen.

Deze maand vieren we zowel Hemelvaart als Pinksteren. Jezus die na het volbrachte werk op Golgotha terugging naar de Hemel en als grote overwinnaar plaatsnam aan de rechterhand van zijn Vader. Maar Hij liet ons niet als wezen achter. Nee, Hij gaf ons de Heilige Geest en met behulp van deze Geest krijgen we dezelfde opdracht als zijn eerste discipelen. Namelijk de wereld bekend maken met het Evangelie van Jezus’ redding. Wij mogen meehelpen de wereld de geweldige boodschap van Gods liefde bekend te maken. Op deze manier zullen steeds meer mensen aan Gods Koninkrijk worden toegevoegd. Wat is het fantastisch dat de Heilige Geest ons daarbij wil helpen. Dat deze Geest ons alles wil geven wat nodig is om Gods grootheid en liefde aan een wereld in nood bekend te maken. Dat wij door de vrucht en de gaven van de Heilige Geest steeds meer mensen naar Gods beeld worden en in een leven van aanbidding leven. Dat we zo in onze contacten met anderen Gods liefde weerspiegelen.

Ons gebed is dat we als gemeente voor Bolsward en omstreken van betekenis zullen zijn. Dat de Heilige Geest ons bewogenheid voor anderen geeft, maar ook het verlangen om voor hen te bidden en de moed om hen te vertellen over Gods liefde. Dat we zo gehoorzaam zijn aan de grote opdracht die de Here Jezus vlak voor zijn hemelvaart gaf. Het is goed ons bewust te zijn van deze opdracht en deze niet naast ons neer te leggen.