full screen background image

Nieuws

FISK 15+ naar Brussel

In de meivakantie gaat een klein team van Fisk 15+ naar Brussel op Outreach.
We zullen aan verschillende lopende projecten meewerken om zo een verschil te maken in deze interessante en zeer internationale stad.
Een voorbeeld van een lopend project is Serve the city. project video.
Ook zullen we bijvoorbeeld deelnemen aan een gebedsgroep die aanhoudend bidt voor   (ontwikkelingen binnen) de EU.
Daarnaast gaan we ook praktisch werk verrichten op de basis zelf om de leiders daar te bemoedigen.
Om deze Outreach mogelijk te maken is geld nodig. Dit geld willen voor een deel bijeenbrengen door een flessenactie te houden. We zijn op zoek naar 2000 statiegeldflessen. In de foyer in Het Keerpunt hangt een grote plasticzak, waar je de lege flessen kunt achterlaten.  Helpen jullie mee?
Als je geen lege statiegeld-flessen hebt en je wilt toch een bijdrage leveren, maak deze dan over op NL66 RABO 0356.9047.41 t.n.v. Stichting De Weg te Bolsward, onder vermelding van Outreach.