full screen background image

Nieuws

Overdenking door Oudsten

God laat ons niet zomaar op weg gaan!

We zijn onderweg naar Pasen, het feest waarin we vieren dat de Heer Jezus de dood definitief overwon. Het feest waarin we vieren dat de Heer Jezus onze zonden van ons overneemt, als wij ze geven aan Hem. Hij pakt ze niet af, wij mogen ze geven: benoemen, uitspreken, vergeving vragen. En dan? Dan komt God er nooit meer op terug! Daarom is het Paasfeest zo’n groot feest.
Wat doen wij vaak? Wij komen er wel op terug! Wij kijken achterom, herinneren onszelf aan ons falen. Of anderen helpen ons daarbij, jammer genoeg. We blijven het onszelf kwalijk nemen dat we iets niet goed deden, terwijl God dat niet doet. Hij kiest ervoor ons te vergeven en het te vergeten!
Je kunt dat vergelijken met het dragen van een boetekleed. Omdat je dingen niet goed deed, trek je dat boetekleed aan. Telkens als je er weer aan denkt, pak je het weer op. Is dat terecht? Nee natuurlijk!
Toen de Heer Jezus onze zonden op zich nam, onze doodstraf droeg, werden wij schoon gewassen. Wij kregen als het ware nieuwe kleren, een mooie vergelijking met de thuiskomst van de verloren zoon. Welke kleren zijn dat?
Laatst hoorden we daar een mooie uitleg over:
Bij het kruis lagen de kleren van de Heer Jezus: zijn naadloze onderkleed en zijn mantel. Als wij bij het kruis komen om onze vuile kleren (onze zonden) aan Hem te geven, mogen we Zijn kleren van Hem aannemen:
– het naadloze hemd staat dan symbool voor het eeuwige leven, de dood is definitief verslagen
– de mantel staat symbool voor Zijn rechtvaardigheid. In Romeinen 5:19 staat dat heel mooi omschreven: ’Zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens (Adam) velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene (Jezus) velen als rechtvaardigen aangemerkt worden.’
Wij mogen, moeten, ons realiseren dat we in Gods ogen rechtvaardig zijn. Je mag je boetekleed echt laten liggen bij het kruis!
Zo leven wij in deze wereld: schoon en rechtvaardig. Niet onze eigen
rechtvaardigheid, die schiet tekort, maar de rechtvaardigheid van Christus! We zijn niet alleen gered voor onze eeuwige toekomst, maar ook voor onze tijd in deze
wereld. Daarvoor is die mantel van rechtvaardigheid. En daar blijft het niet bij. God vindt het heel belangrijk dat we ook toegerust zijn om zijn liefde en genade uit te
delen aan onze omgeving. Daarom woont Hij zelf in ons, in de persoon van de Heilige Geest. God de Heilige Geest is altijd dichtbij, altijd betrokken, altijd gevend. Hij laat ons niet zomaar op weg gaan, daarvoor heeft Hij ons te veel lief. Daarom rust Hij ons toe met Zijn gaven, want onze eigen bekwaamheden schieten tekort. Wij mogen leren leven met de gaven van de Heilige Geest. Stap voor stap. Daar bidden we voor, daar praten we in de huiskringen over. En daar krijgen we hulp bij in twee onderwijsavonden op 7 en 21 maart en één onderwijszondag op 11 maart.
God laat ons niet zomaar op weg gaan. Hij gaat mee!

Namens het oudstenteam,
Bert en Nienke