full screen background image

Nieuws

Gesprek met “Onze Vader”

Val me niet in de rede, Heer …
… ik ben aan het bidden.

Onze Vader die in de hemel zijt.
Ja.
Val me niet in de rede, ik ben aan het bidden.
Maar je hebt me geroepen.
U geroepen? Ik heb U niet geroepen. Ik bid het ‘Onze Vader’.
Nu deed je het weer.
Wat deed ik?
Mij roepen. Je zei: ‘Onze Vader die in de hemel zijt’. Hier ben Ik dan. Wat wil je?
Maar ik wil helemaal niets. Weet u, ik bad gewoon mijn gebeden van elke dag, dan bid ik altijd het ‘Onze Vader’. Ik voel me dan prettig, zoiets als wanneer ik een karweitje heb opgeknapt.
Goed. Ga verder.
Uw naam worde geheiligd.
Stop. Wat bedoel je daarmee?
Waarmee?
Met ‘Uw naam worde geheiligd’?
Het betekent… Het betekent… Lieve help, ik weet niet wat het betekent. Hoe zou ik. Het staat in het gebed. Tussen twee haakjes: wat betekent het?
Het betekent: geëerd, heilig, vol respect.
Ach, nu voel ik het een beetje aan. Ik heb er nooit eerder over nagedacht, wat geheiligd betekent…
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Meen je dat echt?
Natuurlijk. Waarom niet?
Wat ga je eraan doen?
Doen? Niets. Ik veronderstel dat, ik denk, dat het wel goed zou zijn als alles hier beneden onder uw leiding zou staan zoals dat boven is.
Sta jij onder mijn leiding?
Nou, ik ga toch naar de kerk?
Dat is geen antwoord op mijn vraag. Hoe betrek je Mij bij je eigen leven? Verwacht je dat Ik wat voor je kan doen?
Nou, eigenlijk niet, ik moet het toch allemaal zelf doen. U bent zo ver weg.
Geloof je dat Ik in jou geïnteresseerd ben en dat het Mij wat kan schelen hoe het met je gaat? Denk je niet dat Ik weet hoe ontevreden je soms bent over je uiterlijk en met de kleren die je draagt?
Nou, nou, wat een vragen, ik vind dat het met mij wel meevalt; moet u eens naar die anderen kijken.
Neem me niet kwalijk. Ik dacht dat je bad dat Mijn wil zou geschieden. Als dat zo is, dan mag dat beginnen bij degene die daarvoor bidt. Zoals bij jou bijvoorbeeld.
Tot nu toe heb ik daar eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Dus u weet wel wat er in me om gaat. U wilt betrokken op me zijn.
Goed, nu komen we tenminste ergens. Ik wil er voor je zijn en je helpen om steeds weer nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Zo kunnen we samenwerken: jij en Ik.
Heer, ik moet nu hier stoppen. Het neemt vandaag meer tijd in beslag dan tot nu toe…