full screen background image

Nieuws

Onderwijs over de Heilige Geest door Rob van Zon

Hoe kunnen de gaven van de Geest praktisch een plek krijgen in de gemeente? Hoe mag de vrucht van de Geest (liefde, blijdschap, vrede, gerechtigheid) groeien, zodat Gods glorie zichtbaar wordt? Met twee woensdagavonden en een zondagochtend zal Rob van Zon hier onderwijs over geven. Dit is als volgt opgebouwd:

1e onderwijsmoment: woensdag 7 maart – “welk beeld hebben we van de Heilige Geest”
Door geloof in de Here Jezus hebben we Heilige Geest ontvangen. Wat is ons geleerd over de Heilige Geest? Merken we Hem op en vertrouwen we Hem? Welke belemmering kunnen er liggen in “ willen verklaren, willen controleren, willen begrijpen”? Welke plaats neemt Hij in? Welke vrucht werkt dat uit? De avond begint om 19.30 uur en is in de bovenzaal van Het Keerpunt.  

2e onderwijsmoment: zondag 11 maart – “de Heilige Geest als persoon”
Op zondag 11 maart zal Rob van Zon in de dienst spreken. Hij zal uitleggen dat de Heilige Geest geen ongrijpbare kracht is, maar een Persoon met gevoel, wil en gedachten. Hoe sprak de Here Jezus over Hem in Johannes 14 t/m 16. Wat betekent het dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Mag Hij Heer zijn in ons leven? Hoe wil Hij betrokken zijn in ons dagelijks leven?

3e onderwijsmoment: woensdag 21 maart – “de gaven van de Geest”
Als we de Heilige Geest ontvangen, dan hebben we de hele gereedschapskist ontvangen. Deze avond gaan we aan de Heilige Geest vragen wat Hij wil doen in onze levens. Genezing? Bevrijding? Profetie? Woorden van Kennis? Of gewoon stil zijn zodat Hij tot ons kan spreken?. De avond begint om 19.30 uur en is in de bovenzaal van Het Keerpunt.

We nodigen iedereen van harte uit om te komen. De avonden zijn ook prima momenten om met elkaar hierover te spreken, vragen te stellen en met elkaar te bidden. We mogen uitzien hoe de Here God ons wil vormen en kneden om Zijn glorie zichtbaar te maken in een gebroken wereld door de kracht van de Heilige Geest.